Železničná doprava

Moody’s zmenila výhľad ratingu ŽSR z pozitívneho na stabilný

Advertisement

Ratingová agentúra Moody’s Investors Service zmenila výhľad emisného ratingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorý je na úrovni A1, z pozitívneho na stabilný. Agentúra zároveň potvrdila emisný rating na úrovni A1 a lokálny rating na úrovni Aaa.sk.

Tento krok odráža rozhodnutie Moody’s zmeniť výhľad ratingov záväzkov slovenskej vlády v domácej aj zahraničnej mene, ktorý sa nachádza na úrovni A1, z pozitívneho na stabilný. Príčinou je, že hospodársku silu SR výrazne ovplyvňuje niekoľko faktorov. Po prvé, na Slovensko má veľký dopad recesia v eurozóne a slabý globálny dopyt. Ďalšími faktormi sú veľký podiel automobilového priemyslu na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) a znehodnotenie ostatných mien regiónu, ktoré znižuje konkurencieschopnosť SR voči týmto krajinám. Rating ŽSR odráža kombináciu viacerých faktorov: Základné hodnotenie úrokovej bonity na úrovni 10 v rámci škály od 1 do 21, kde 1 predstavuje najmenšie úverové riziko a 21 najväčšie. Druhým faktorom je rating záväzkov slovenskej vlády v domácej mene na úrovni A1 so stabilným výhľadom. Tretím faktorom je veľká závislosť na vláde a štvrtým vysoká pravdepodobnosť jej podpory v prípade potreby. Moody’s nezmenila svoje základné hodnotenie, ani hodnotenie týkajúce sa závislosti na vláde a očakávania ohľadom jej podpory. Zmena výhľadu teda odráža výlučne zmenu výhľadu ratingu SR. Agentúra však upozorňuje na to, že základné hodnotenie úverovej bonity ŽSR sa môže dostať pod tlak, ak sa nebude nejako reagovať na očakávané zhoršenie prevádzkového profilu spoločnosti.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button