Železničná doprava

Modernizáciu železnice Púchov – Považská Teplá preplatí Brusel

Aj posledný chýbajúci úsek modernizácie železničnej trate z Bratislavy do Žiliny na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu bude preplatený z eurofondov. Grant vo výške 285 miliónov eur na 16-kilometrový úsek medzi Púchovom a Považskou Teplou v Považskobystrickom okrese schválila Európska komisia.

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká, celková výška príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) je viac ako 335 miliónov eur, z toho zdroje Európskej únie sú 285 miliónov eur. Projekt bol na národnej úrovni zo strany ministerstva dopravy a výstavby SR schválený v septembri 2018 a následne v marci 2019 predložený na schválenie Európskej komisii.

„Zmysluplné čerpanie fondov Európskej únie je jedna z mojich najväčších priorít a som veľmi rád, že sa nám ju darí aj napĺňať. Príkladom toho je aj schválenie veľkého železničného projektu pri Púchove. Je to jeden z najnáročnejších úsekov na hlavnom železničnom koridore do Žiliny, ktorý sa aktuálne stavia vďaka podpore z eurofondov. Rovnako náročné však bolo obhájiť tento projekt v Bruseli,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).

Projekt je technicky, organizačne a investične mimoriadne náročnou stavbou, ktorá je rozdelená do piatich samostatných ucelených častí. V rámci projektu sa modernizujú železničné stanice Považská Bystrica a Považská Teplá a medzistaničné úseky Púchov – Považská Bystrica a Považská Bystrica – Považská Teplá. Realizujú sa tiež nevyhnutné úpravy spojené s napojením nového medzistaničného úseku Púchov – Považská Bystrica na už zmodernizovanú železničnú stanicu Púchov a prepnutie celého úseku Púchov – Žilina (mimo) na striedavú trakciu. Trať sa po modernizácii skráti zo súčasných 18,742 km na 15,921 km, pričom takmer celý medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica je vedený v novej trase. V rámci stavby sa budujú dva nové tunely – Milochov s dĺžkou 1861 metrov a tunel Diel s dĺžkou 1082 metrov a nové náročné mostné objekty železničného premostenia Váhu, derivačného kanála a vodného diela Nosice (14 nových mostov), šesť nových cestných mostov a štyri podchody pre cestujúcich.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close