Železničná doprava

Bratislava vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu obnovy Ružinovskej radiály

Hlavné mesto hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie modernizácie električkových tratí Ružinovskej radiály. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil magistrát v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním projektovej prípravy, inžiniering i autorský dozor v etape realizácie stavby. Predpokladaná hodnota zákazky je 850.793,33 eura bez DPH. Mesto bude financovať zákazku z eurofondov. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 10. septembra, otváranie ponúk sa podľa oznámenia uskutoční 21. septembra.

Magistrát hlavného mesta už vypísal aj tender na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v prípade modernizácie električkových tratí Vajnorskej radiály. Odhadovaná cena pri tejto zákazke, podľa oznámenia o verejnom obstarávaní, zverejnenom vo vestníku ÚVO 13. júla, je 1.231.646,66 eura bez DPH. V tomto prípade je lehota na predkladanie ponúk do 11. septembra, obálky s ponukami majú otvárať 24. septembra.

Modernizácia Vajnorskej a Ružinovskej radiály patrí spolu s obnovou Karlovesko-dúbravskej radiály a predĺžením električkovej trate na koniec Petržalky medzi najdôležitejšie súčasné projekty dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR. V prípade výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke (Bosákova – Janíkov dvor) mesto finalizuje podklady k podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. Pri projekte obnovy Karlovesko-dúbravskej radiály ešte nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close