Správy | Aktuality | Témy

Za poradenstvo k PPP projektom plánuje štát zaplatiť 531.000 eur

Za poradenské služby k projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) plánuje Ministerstvo financií (MF) SR zaplatiť 531.000 eur (takmer 16 miliónov Sk). Vyplýva to z informácií zverejnených dnes v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ).

Rámcová dohoda na poradenské služby v rámci projektov schémy technickej pomoci pre PPP projekty by mala byť uzatvorená s jedným uchádzačom, a to na obdobie viac ako 3,5 roka. "Predmetom zákazky je pravidelné poskytovanie odborných poradenských služieb expertom Ministerstva financií SR pri realizácii projektov v rámci Schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá, ktorej cieľom je podpora kvality pri príprave a realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva, a to najmä vo forme konzultácií, analýz, stanovísk a metodických a koncepčných materiálov v oblasti PPP, a to najmä vo finančnej oblasti," vysvetľuje obstarávateľ v oznámení. Konštatuje tiež, že poradca by sa mal zúčastňovať aj na vypracovaní a pripomienkovaní strategických dokumentov v rámci schémy. Poradca by mal zastupovať rezort financií aj v odborných komisiách, na konferenciách a workshopoch zameraných na projekty PPP. Prostredníctvom PPP projektov by sa mala na Slovensku financovať výstavba približne 150 kilometrov nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry. Vláda SR rozdelila úseky do troch balíkov. Tzv. prvý balík zahŕňa úseky diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a Fričovce – Svinia. Druhý balík úsekov realizovaných formou projektov PPP predstavuje úseky rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice. V treťom balíku je obsiahnutý úsek D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button