Vodná doprava

Dunaj dostane novú kompu

Starú kompu na prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo, ktorá už roky premáva medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica v okrese Dunajská Streda, má nahradiť nové plavidlo.