Správy | Aktuality | Témy

V marci 2019 sa na mýte vybralo 19,3 milióna eur

V marci tohto roka sa na mýte vybralo 19,3 milióna eur. Za celý prvý štvrťrok sa vybralo mýto vo výške 53,34 milióna eur. V medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka to znamená nárast o 6 %. Predstavuje to sumu 2,93 milióna eur. Informoval o tom manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.

V treťom mesiaci tohto roka sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 13,09 milióna eur. Marcový výber na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy predstavoval 6,2 milióna eur.
Za celý prvý štvrťrok dosiahol výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách 36,64 milióna eur. Na cestách prvej triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 16,68 milióna eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na marcovom výbere podieľali 46,5 %.

„Dňom s najvyšším výberom mýta za sledovaný mesiac bol 25. marec so sumou 885.731 eur. V marci využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 38.803 vozidiel denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 1213 vozidiel,“ skonštatoval Bódis.

Ku koncu marca bolo v elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaných 267.547 palubných jednotiek. Oproti februáru sa tak ich počet zvýšil o 205 kusov. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek pripadá na vozidlá zo zahraničia 72,7 %.

Mýtna polícia zároveň riešila v marci na vymedzených úsekoch ciest 537 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a od vodičov vybrala mýto vo výške 7449 eur. Za celý prvý štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta, vybralo 17.656 eur.

Prečítajte si aj

Back to top button