Správy | Aktuality | Témy

TAKTO budete riadiť svoje prepravy ešte efektívnejšie!

Ako moderný dopravca iste viete, že v tomto odvetví je každá ušetrená minúta času vzácna.

Svedčí o tom aj značný počet zákazníkov, ktorí už vyše desaťročie pociťujú vo vlastnom podnikaní výhody využívania systému Dispečer. Jednou z jeho najžiadanejších častí je Modul riadenia prepráv, nenahraditeľný nástroj, ktorý v maximálnej miere zjednoduší a zautomatizuje celý proces riadenia prepravy. Bol vyvinutý špeciálne pre potreby dopravných spoločností tak, aby dispečerom pomohol pri plánovaní prepráv a manažérom pri ich vyhodnocovaní. Celý proces od objednávky cez návrh optimálnych trás, sledovanie priebehu
prepravy, až po prehľadnú fakturáciu tak máte pod palcom. Užitočné reporty vám navyše po realizácii prepráv ponúknu ucelený obraz o ich rentabilite.
 
Modul riadenia prepráv vám ponúka mimoriadne obľúbenú Dispečerskú plachtu, teda grafický prehľad o všetkých plánovaných a uskutočnených prepravách v danom časovom intervale. Organizácia prepráv je tak oveľa jednoduchšia, a to aj vďaka tomu, že zmeny vykonané jednotlivými dispečermi sa automaticky zosynchronizujú, a tak všetci pracovníci majú vždy dokonalý prehľad o všetkých prepravách. Vytvorená preprava sa ihneď zobrazí príslušnému vodičovi v jeho mobilnom termináli, ktorý slúži na okamžitú interakciu vodiča s dispečerom. O všetkých situáciách ste tak informovaný v reál­nom čase a v prípade nečakaných situácií ako je neskorý príjazd na miesto vykládky, vybočenie z trasy či nepovolené parkovanie, viete okamžite zareagovať.
 
Jedným z najväčších benefitov, ktorý prináša Modul riadenia prepráv, je jednoduché a intuitívne vytváranieevidovanie objednávok a ich následná fakturácia. Pri vytváraní objednávky máte k dispozícii automatický výpočet kritickej ceny objednávky, čo je minimálna cena, za ktorú sa vám oplatí objednávku zrealizovať. Na základe nej sa rozhodnete, či je pre vás táto zákazka rentabilná a či ju prijmete. Systém súčasne vygeneruje aj predpokladané náklady na danú prepravu, berúc do úvahy náklady na palivo a mýtne poplatky, a následne navrhne jej výslednú cenu s prihliadnutím na požadovanú maržu. Po ukončení prepravy klientovi priamo v Module riadenia prepráv jednoducho vystavíte faktúru. Objednávky je možné fakturovať aj hromadne, napríklad za celý mesiac, takže vystavovať faktúry už nie je potrebné ručne ani individuálne. Vygenerované faktúry aj objednávky si môžete uložiť a vytlačiť pre potreby účtovného oddelenia.
 
Ako vidíte, Modul riadenia prepráv vám ušetrí veľké množstvo práce, ktoré ste doteraz museli robiť manuálne. Okrem všetkých spomenutých výhod vám prinášame aj logistické a finančné reporty. Vďaka nim máte kedykoľvek k dispozícii prehľad o využiteľnosti vašich vozidiel v rámci riadenia prepráv. Okamžite tiež vidíte, aké obraty a zisky vám zrealizované prepravy priniesli, čím dostávate ucelený obraz o finančnej situácii vo vašej spoločnosti.
 
Modul riadenia prepráv predstavuje jedinečného pomocníka, ktorý sprehľadní, zjednoduší a urýchli celý proces riadenia prepráv. Vďaka nemu odbúrate značnú časť administratívneho zaťaženia firmy, predídete realizácii nevýhodných objednávok a zároveň získate dokonalý prehľad o nákladoch a výnosoch vašich prepráv. Ak aj vy chcete dosiahnuť značnú úsporu financií pre svoju spoločnosť, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0917 02 02 02 alebo
e-mailom na: obchod@dispecer.sk.

Prečítajte si aj

Back to top button