Motorizmus

Volvo Trucks predstavuje prepravné riešenie budúcnosti

Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje nový druh prepravného riešenie, ktoré pozostáva z autonómnych úžitkových elektromobilov, ktoré môžu prispieť k efektívnejšej, bezpečnejšej a čistejšej preprave. Dlhodobým cieľom je ponúknuť firmám, ktoré potrebujú nepretržitú prepravnú službu medzi pevne umiestnenými strediskami, akýsi doplnok k dnešnej ponuke.

Rastúca svetová populácia a pokračujúca urbanizácia spôsobujú značné problémy v oblasti životného prostredia. Patria medzi ne dopravné zápchy, znečistenie a nadmerný hluk. Rast spotreby, dynamický rozvoj elektronického obchodu a všeobecný nedostatok vodičov kladú na efektívne prepravné riešenie veľmi vysoké nároky.

„Plný potenciál prepravného odvetvia sa ešte len ukáže. Všetko naznačuje, že globálny dopyt po preprave bude aj v nasledujúcej dekáde pokračovať vo výraznom raste. Ak máme túto požiadavku naplniť udržateľne a efektívne, musíme nájsť nové riešenia. Ak máme zabezpečiť plynule fungujúci systém pohybu tovaru, je tiež nutné existujúcu infraštruktúru využívať lepšie, než ako je tomu teraz. Systém prepravy, ktorý vyvíjame, môže byť dôležitým doplnkom dnešných riešení a môže pomôcť naplniť mnohé výzvy, ktorým spoločnosť, prepravné firmy aj zákazníci nakupujúci prepravné služby čelia,“ uviedol Claes Nilsson, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

Prepravné riešenie budúcnosti od spoločnosti Volvo Trucks by sa malo využívať pre pravidelné a opakujúce sa prepravné úkony, pre ktoré sú charakteristické relatívne kratšie vzdialenosti, veľký objem tovaru a vysoká presnosť dodávok. Ako typické príklady možno uviesť prepravu medzi logistickými centrami, ale vieme si predstaviť aj ďalšie prípady použitia.

„Náš systém možno považovať za rozšírenie pokročilých logistických riešení, ktoré sú v mnohých odvetviach uplatňované už dnes. Používame autonómne vozidlá, ktoré fungujú bez emisií z výfukových plynov a bez hluku, a preto je možné ich prevádzkovať v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú dobu. Riešenie je určené pre existujúcu cestnú infraštruktúru a nákladné súpravy, čo uľahčuje návratnosť nákladov a umožňuje integráciu s existujúcimi operáciami,“ vysvetľuje Mikael Karlsson, viceprezident pre autonómne riešenia.

Prevádzku budú zabezpečovať autonómne elektromobily pripojené k službe v cloude a k dispečingu. Vozidlá budú vybavené sofistikovanými systémami autonómneho riadenia. Sú navrhnuté tak, aby boli schopné určiť aktuálnu polohu v centimetroch, podrobne monitorovať a analyzovať prevádzku na ceste a s vysokou presnosťou reagovať.

Dispečing bude neustále monitorovať postup prepravy a sledovať presnú polohu každého vozidla, nabitie batérií, obsah nákladu, servisné požiadavky a celý rad ďalších parametrov. Podobne ako v prípade procesu priemyselnej výroby je vyladená rýchlosť a postup tak, aby bolo možné vyhnúť sa zbytočnému čakania a zvýšiť presnosť dodávok. Takto sa minimalizuje plytvanie v podobe rezervných zásob a zvýši sa dostupnosť. Vozidlá, ktoré sa pohybujú na rovnakej trase, vzájomne spolupracujú a to umožňuje optimalizovať tok. V blízkej budúcnosti budeme v spolupráci s vybranými zákazníkmi z prioritných sektorov toto prepravné riešenie spoločnosti Volvo Trucks ďalej rozvíjať.

Fakty
– Spoločnosť Volvo Trucks vyvíja nový druh prepravného riešenia pre opakovanú prepravu vyžadujúcu vysokú presnosť medzi pevne umiestnenými strediskami, a to ako doplnok k dnešným riešeniam.
– Naše prepravné riešenie pozostáva z pripojených autonómnych elektromobilov a dispečingu.
– Vozidlá sa používajú ako ťahače a sú kompatibilné s existujúcimi nákladnými nadstavbami či prívesmi.
– Pohon je plne elektrický, s nulovými emisiami výfukových plynov a nízkou hlučnosťou. Hnacie ústrojenstvo a batérie sú rovnakého typu, aké sa používajú v elektrických nákladných vozidlách Volvo Trucks.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close