Motorizmus

Vláda podporí vzdelávanie zamestnancov automobiliek

Advertisement

Pripravenosť slovenskej vlády hľadať možnosti systémovej pomoci automobilkám formou čiastočného prefinancovávania vzdelávacích programov a odborných tréningov pre zamestnancov v čase núteného zastavenia výroby vyjadrila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová počas pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom trnavskej automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia Jeanom Mourom.

Uskutočnilo sa na pôde Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku z iniciatívy veľvyslanca Henry Cunnyho. Automobilky by tak čas nevyhnutných odstávok výroby namiesto nútených dovoleniek využívali na interné a externé odborné školenia svojich zamestnancov. Zvyšovanie odborných schopností a kvalifikácie v čase krízy považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a vedenie spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia za dobrý spôsob, ako pripraviť zamestnancov automobiliek na opätovný rozbeh výroby po skončení krízy. Ministerstvo podľa Tomanovej vysoko oceňuje spôsob, ako sa trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia vyrovnáva s nepriaznivými dôsledkami finančnej a hospodárskej krízy. Šéf trnavskej automobilky zase ocenil veľmi dobrú spoluprácu PSA Peugeot Citroën Slovakia s úradom práce v Trnave pri zmierňovaní negatívnych dopadov redukcie počtu jej pracovných postov, ku ktorému musí v dôsledku krízy pristúpiť. Automobilka oznámila vo februári nevyhnutnosť znížiť počet pracovných miest maximálne o 190 do konca roka 2009. Už dnes vie, aj vďaka spolupráci s trnavským úradom práce, ponúknuť riešenie pre desiatky odchádzajúcich zamestnancov. PSA je jednou z mála globálnych spoločností, ktorá ma s odborovými organizáciami podpísanú celosvetovú dohodu o sociálnej zodpovednosti za svojich zamestnancov. Trnavské výrobne centrum, zamestnávajúce viac ako 3000 ľudí, už v roku 2007 zaviedlo do praxe nástroje flexibilného využívania pracovného času, ktoré minimalizujú dopady finančnej krízy na zamestnancov.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button