Motorizmus

Stosvetlové svetlomety

Bezpečnostné experimentálne vozidlo ESF 2009 vyhotovené na báze automobilu Mercedes S 400 HYBRID, ktoré práve predstavili v nemeckom Stuttgarte, prináša pre budúcu sériovú výrobu i unikátne predné stosvetlové svetlomety.

Každý takýto svetlomet pozostáva zo 100 samostatných svetiel – LED diód, ktoré sa dajú individuálne elektronicky zapínať a vypínať (riadiť) a môžu tak vytvárať ľubovoľnú svetelnú konfiguráciu. LED diódy ovláda samočinne elektronické zariadenie na základe okamžitého vyhodnocovania záberov prednej infračervenej kamery. Stosvetlové svetlomety sa vďaka tomu bez potreby zásahu vodiča (nutnosti prepínania z diaľkového na stretávacie svetlá) adaptívne prispôsobujú jazdnej situácii. Po nasnímaní kamerou kontúr protiidúceho vozidla vypínajú tú časť svojho svetelného spektra, ktorá by mohla jeho vodiča oslniť. Pritom stále môžu byť zapnuté v režime diaľkového svetla a poskytovať tak lepší výhľad a do väčšej vzdialenosti. Ďalšou výhodou stosvetlových svetlometov je ich spôsobilosť po identifikácii infračervenou kamerou vpredu na vozovke napríklad osôb, alebo lesnej zveri, sústrediť na ne svoj svetelný lúč (ako pri bodovom reflektore) a tým včas upozorniť vodiča.

Prečítajte si aj

Back to top button