Motorizmus

SR víta usmernenia EK pre automobilový priemysel

Slovensku vyhovujú usmernenia, ktoré dnes predložila Európska komisia (EK) na podporu automobilového priemyslu. Uviedol to veľvyslanec SR pri EÚ Maroš Šefčovič, podľa ktorého však bude Slovensko požadovať podrobnejšie rozpracovanie týchto opatrení.

Vzhľadom na problematickú situáciu, v ktorej sa v dôsledku hospodárskej krízy ocitol automobilový priemysel, sa EK v dnes predloženom dokumente stavia za aktívnu podporu tohto sektora a zaistenie jeho konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska. Súčasťou podporných opatrení je zlepšenie prístupu k úverom, ujasnenie pravidiel pre štátnu pomoc v mimoriadnych situáciách či podpora dopytu po nových autách, vrátane bonusu pri kúpe nového a súčasnom zošrotovaní starého vozidla. Brusel pritom varoval pred prijímaním protekcionistických národných opatrení. Slovenský diplomat považuje za dôležité potvrdenie platnosti pravidiel vnútorného trhu, aby sa tak v budúcnosti neopakoval stav, aký vyvolali v uplynulom období vyhlásenia o avizovaných opatreniach považovaných v iných krajinách za protekcionistické. Takáto situácia nastala po tom, ako francúzsky prezident Nicolas Sarkozy uviedol, že francúzske automobilky by nemali v Európe vyrábať vozidlá mimo Francúzska. Veľvyslanec Šefčovič tiež pozitívne hodnotí pravidlá pre poskytovanie šrotovného, pretože v prípade nesprávnych postupov by aj tu mohlo dôjsť k protekcionizmu, ak by sa zvýhodňovali domáci výrobcovia. Vyplácanie šrotovného, ktoré v rozličnom rozsahu už funguje vo viacerých európskych krajinách, vrátane Nemecka, Talianska či Francúzska, sa podľa neho považuje za jednu z možností aj na Slovensku. "Experti momentálne vyhodnocujú, aký priamy vplyv by to malo na povzbudenie nákupu automobilov na Slovensku a, samozrejme, aké by boli finančné náklady na takéto opatrenia. Po zhodnotení týchto analýz sa bude vláda zaoberať aj týmito opatreniami a rozhodne sa, či aj my pristúpime k takémuto kroku. Podľa mňa najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní, o akú schému bude mať Slovensko záujem, budú finančné dispozície slovenského štátneho rozpočtu," objasnil Šefčovič.
V súvislosti s možnými daňovými opatreniami, vrátane napríklad znižovania dane z pridanej hodnoty (DPH) na autá, veľvyslanec pripomína, že výnimky zo sadzby DPH na tovary a služby v EÚ sú dosť striktne stanovené a je pomerne problematické ich vyrokovať. "Ale napríklad pri tých šrotovacích schémach nie je problém stanoviť takú úroveň toho šrotovného, ktorá by zodpovedala vlastne tej sume, ktorú väčšinou predstavuje platba DPH za auto, čiže ide o to, akým spôsobom sa to nastaví," uviedol slovenský diplomat. Dokument EK obsahuje aj detaily poskytovania štátnej pomoci automobilkám tak, aby nevznikala nerovnováha medzi jednotlivými podnikmi v členských krajinách. Šefčovič víta, že sa znovu vyzdvihuje skutočnosť, že kríza automobilového priemyslu je veľmi úzko spätá s finančnou krízou a prístupom ľudí k pôžičkám. "Je potrebné skutočne hľadať opatrenia v komunikácii s bankovým sektorom, s Európskou investičnou bankou a ísť smerom do tých schém zdieľania rizík pri poskytovaní úverov, aby sme obnovili úverový tok takým spôsobom, aby sa nákup automobilov dostával postupne do tých istých rámcov ako v uplynulých rokoch," pripomína veľvyslanec. Ďalšou z možností by bolo, ak by sa finančné oddelenia automobiliek či ich lízingové spoločnosti mohli uchádzať o podobnú pomoc ako finančné inštitúcie u EIB alebo priamo u vlád, ktoré by ich mohli rôznymi spôsobmi podporovať. Slovensko by podľa Šefčoviča tiež uvítalo, ak by sa urýchlilo financovanie projektov zameraných na výskum a vývoj zo strany EIB a ak by sa prostriedky plánované na obdobie počnúc rokom 2011 mohli využiť skôr. Rovnako by sa mala skrátiť procedúra posudzovania projektov financovaných z tzv. siedmeho rámcového programu, kde sa na projekty výskumu a vývoja vyčlenila 1 miliarda eur (30,13 miliardy Sk).

zdroj: TASR, foto: www.amkam.dk

Prečítajte si aj

Back to top button