Motorizmus

Na Slovensku je 28 spoločností, ktoré likvidujú staré automobily

Advertisement

V súčasnosti je na Slovensku 28 firiem autorizovaných na ekologické spracovanie starých vozidiel. Počet spracovaných starých vozidiel v autorizovaných zariadeniach v období od roku 2004 do 31. januára 2008 dosiahol podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR 55.000. Je predpoklad, že v súvislosti s tzv. šrotovným sa počet ekologicky spracovaných vozidiel v tomto roku podstatne zvýši.

Súčasná legislatíva v súlade s legislatívou Európskej únie stanovuje, že pokiaľ chce majiteľ vyradiť staré vozidlo z evidencie, predkladá okresnému dopravnému inšpektorátu spolu so žiadosťou o vyradenie potvrdenie o prevzatí starého vozidla, ktoré vystavil spracovateľ tohto starého vozidla, alebo osoba oprávnená na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie. V zmysle rozhodnutia vlády štátnu podporu na nahradenie starého auta novým, tzv. šrotovné, bude možné získať na nákup nového automobilu do hodnoty 25.000 eur (753.150 Sk). Predpokladá sa, že na základe vyhlášky pripravovanej Ministerstvom hospodárstva SR predajca, ktorý nebude mať spoluúčasť, dostane k dispozícii 1000 eur (30.1260 Sk) a ten, ktorý je ochotný dať 500 eur (15.063 Sk) zo svojho rozpočtu, dostane ďalších 500 eur, takže tam bude 1500 eur (45.189 Sk) od štátu a 500 eur ako spoluúčasť. Šrotovné bude predajcom spätne vyplácať Ministerstvo hospodárstva SR. Podmienkou na získanie štátneho príspevku bude, že staré vozidlo musí byť vyrobené pred 31. decembrom 1999 a zaregistrované na území SR najneskôr do 31. decembra 2008. Občan odovzdá vozidlo na zošrotovanie autorizovanému spracovateľovi a ten mu vystaví riadny doklad. Vozidlo sa vyradí z evidencie, potom občan príde k predajcovi a ten mu vo faktúre jasne vypíše zľavu za šrotovné a cenu pred a po uplatnení šrotovného. Osoba dostane zľavu a predajca si uplatní vyplatenie šrotovného na ministerstve hospodárstva.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button