Motorizmus

Kúpa automobilu v inej krajine EÚ bude jednoduchšia

Advertisement

Cezhraničný nákup vozidiel v rámci Európskej únie bude jednoduchší. Európska komisia informovala, že tento mesiac vstúpili do platnosti predpisy o zjednodušení registrácie automobilov.

Mnohých občanov EÚ odrádzala od kúpy auta v zahraničí byrokracia. Zavedením certifikátu konformity, ktorý sa bude vzťahovať na všetky nové autá, sa však celá procedúra registrácia vozidla zjednoduší.  Certifikát vydaný výrobcom kupujúcemu potvrdzuje, že dané vozidlo spĺňa všetky technické predpisy platné v EÚ a môže sa pohybovať v ktorejkoľvek krajine únie. Takýto certifikát sa síce vydáva už od roku 1993, avšak doteraz to platilo len pre prípady, ak to vyžadovala národná legislatíva alebo ak oň kupujúci požiadal, pretože chcel auto vyviezť do inej krajiny a certifikát potreboval pre registráciu. Počnúc dnešným dňom sa však zavádza povinnosť pre každého výrobcu v EÚ vydávať takéto certifikáty pre všetky vozidlá, aby sa tak uľahčil proces registrácie. Znamená to, že auto kúpené v inej členskej krajine bude možné zaregistrovať v krajine kupujúceho bez zbytočnej byrokracie, a teda na základe predloženia tohto certifikátu.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button