Motorizmus

EK: Kroky na podporu automobiliek nesmú byť protekcionistické

Na sériu opatrení na podporu automobilového priemyslu vyzvala dnes členské krajiny Európskej únie (EÚ) Európska komisia (EK), ktorá zároveň upozorňuje, že tieto kroky nesmú byť protekcionistické.

Automobilový priemysel, zamestnávajúci v Európe 12 miliónov osôb, mimoriadne silne zasiahla hospodárska kríza a situácia je čoraz komplikovanejšia. V poslednom štvrťroku 2008 poklesla registrácia nových automobilov v Európe o 20 %. Predaj nových osobných vozidiel sa v roku 2008 znížil o 1,2 milióna. Brusel sa preto v dnes predloženom dokumente stavia za aktívnu podporu automobilovému priemyslu a zaistenie jeho konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska. Súčasťou podporných opatrení je zlepšenie prístupu k úverom, ujasnenie pravidiel pre štátnu pomoc v mimoriadnych situáciách či podpora dopytu po nových autách. Podľa komisára pre priemysel Güntera Verheugena národné opatrenia na pomoc výrobcom automobilov nesmú mať negatívny dopad na ostatné krajiny. Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová zdôraznila, že je na národných vládach, aby riešili problémy tohto sektora. "Potrebujeme posilniť výrobu i predaj áut v rámci jednotného trhu," vyhlásila Kroesová, podľa ktorej má dokument komisie pomôcť vládam prijať správne opatrenia.  Členské štáty majú pritom k dispozícii rozličné možnosti, vrátane podpory predaja áut prostredníctvom tzv. šrotovného, vyplácaného pri kúpe nového auta a súčasnom zošrotovaní starého. To v súčasnosti už uplatňujú v rozličnej výške viaceré štáty: Rakúsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko. Brusel upozorňuje, že pritom treba dodržiavať princíp nediskriminácie, čo znamená, že sa treba vyhnúť tomu, aby sa podporoval len predaj vozidiel domácich výrobcov. Takisto je potrebné sa uistiť, že staré vozidlo bolo skutočne zošrotované. Žiadateľ o tento bonus pri kúpe nového auta by preto mal predložiť doklad o zošrotovaní starého vozidla.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button