Motorizmus

Business Lease personálne posilňuje

Spoločnosť Business Lease Slovakia, poskytovateľ komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby, sa výrazne posilňuje. Od 15. decembra 2020 na pozíciu finančného riaditeľa nastúpil Marek Volný. Spoločnosť zároveň bude mať aj nového obchodného riaditeľa Michala Chudíka, ktorý svoju pozíciu v spoločnosti začne zastávať 1. februára 2021. Zmeny sú súčasťou posilnenia stratégie rastu.

„Máme skvelé výsledky a obrovský potenciál byť ešte úspešnejší. Na tejto ceste však potrebujem silný seniorský tím. Teším sa, že moji noví kolegovia podporia aj rozvoj vnútri spoločnosti a potiahnu či už v oblasti financií alebo obchodu našich zamestnancov vpred. Teším sa na naše spoločne dosiahnuté výsledky v roku 2021,“ konštatuje k zmenám výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. V novom senior manažment tíme bude aj Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales, Vladimir Guštafik, Head of Operations Services, Martina Bauerová, HR Manager a Pavol Mikolaj, Business Process Consultant,

Nový finančný riaditeľ Marek Volný

Marek Volný prichádza na pozíciu finančného riaditeľa zo spoločnosti A.I.I. Technické služby, kde pôsobil ako výkonný riaditeľ, no dlhoročné skúsenosti má práve z finančného sektora – lízingu. Takmer dve desaťročia (1999-2017) totiž pôsobil na pozícii finančného riaditeľa v spoločnosti Lease Plan Slovakia a Lease Plan Rus LLC, kde zodpovedal nielen za finančné plánovanie, ale aj manažment pohľadávok, zdolávanie prevádzkových rizík a celkovo rizík trhu. V rokoch 2017-2018 pôsobil aj na pozícií výkonného riaditeľa JV Energy. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Je to pre mňa pocta a zároveň výzva byť súčasťou spoločnosti, ako je Business Lease Slovakia. Spoločnosť dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky a patrí medzi lídrov v odvetví operatívneho lízingu. Pre mňa ako človeka z externého prostredia, hoci som v minulosti dlhodobo pôsobil v tomto odvetví, je dôležité naučiť sa a pochopiť históriu, štruktúru a riadenie spoločnosti, ako aj finančné možnosti a možnosti rozvoja spoločnosti. Aktuálna situácia ovplyvnená vírusom COVID-19 a silnou konkurenciou, no tiež solídne finančné výsledky ma stavajú pred nové výzvy,“ podotýka Marek Volný.

Tou najdôležitejšou výzvou bude podľa neho zabezpečiť udržateľnosť aktuálnej finančnej výkonnosti spoločnosti. „Samozrejme, považujem to za východiskový bod pre vytvorenie podmienok na dlhodobý rast a zlepšovanie ziskovosti spoločnosti aj jej jednotlivých produktov,“ spresňuje. Dôležitým faktorom tak bude hľadanie možností rozvoja a ziskovosti spoločnosti, a to či už cestou nových produktov a služieb, ako aj zvyšovaním efektívnosti vnútorných procesov, prípadne hľadaním zdrojov na zvýšenie finančnej efektívnosti.

„Marek Volný ma jednoznačne zaujal svojou senioritou, skúsenosťami a veľkým drivom. Má rád nové výzvy a ciele a neváha prevziať zodpovednosť. Rovnako sme si sadli po ľudskej stránke. Máme podobné názory na rozvoj firmy, milujeme fakty, čísla a zhodujeme sa v predstave o ďalšom raste a kultúre firmy,“ podotýka k výberu Lucia Čišková. Ako dodáva, od nového finančného riaditeľa očakáva jasnú podporu v oblasti financií a aj celkovom strategickom smerovaní Business Lease.

Marek Volný obsadzuje v spoločnosti kľúčovú pozíciu. Ako podotýka aj HR manažérka Business Lease Martina Bauerová, veľkým plusom bola práve niekoľkoročná skúsenosť s rovnakou pozíciou v rovnakej oblasti. „Veríme, že je to „hotový človek“ pripravený doplniť náš tím a dosahovať ciele. V neposlednom rade – musí zafungovať chémia. Pocit, že toto je správny človek do našej firemnej kultúry, nositeľ firemných hodnôt,“ konštatuje Martina Bauerová.

Ako HR má ešte jedno očakávanie. „V Marekovi potrebujeme profesionála vo svojom remesle, ale aj silného lídra pre náš tím. Keďže Marek bude členom seniorského manažment tímu, mal by mať zodpovednosť nielen za tvorbu a realizáciu plánov, ale aj za ich pochopenie a zapojenie naprieč celou spoločnosťou. Pod sebou bude mať troch priamych podriadených. Jeho prvá úloha spočíva aj v nastavení spolupráce s nimi,“ dodáva.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačové správy

Prečítajte si aj

Back to top button