Motorizmus

Automobilky sa zamerajú na nové technológie

Výrobcovia automobilov sa pri výrobe nových modelov a produktov intenzívne zameriavajú na investície do nových technológií. Najviac investícií smeruje do hybridov, elektrického a batériového pohonu. Vyplýva to z každoročného globálneho prieskumu spoločnosti KPMG International.

Počas nasledujúcich piatich rokov sa výrobcovia automobilov plánujú cielene zameriavať na intenzívne investovanie do nových modelov alebo produktov a taktiež na nové technológie, aby uspokojili spotrebiteľský dopyt po palivovo efektívnych a finančne dostupných autách. V prieskume KPMG, založenom na rozhovoroch s 200 riadiacimi pracovníkmi automobilových výrobcov a dodávateľov po celom svete, sa 96 % vyjadrilo, že palivová efektívnosť bude prvoradým faktorom ovplyvňujúcim rozhodnutia spotrebiteľov o nákupe, pričom 83 % medzi najrozhodujúcejšie faktory zaraďuje aj cenovú dostupnosť a 70 % alternatívny pohon. Riadiaci pracovníci automobilového priemyslu už druhý rok po sebe udávajú, že výrobcovia majú v úmysle udržať vysokú úroveň investícií do nových produktov a technológií s cieľom uspokojiť dopyt. V prieskume 91 % opýtaných uviedlo, že počas nasledujúcich dvoch rokov sa zvýšia investície do nových modelov a produktov. Podľa 92 % opýtaných automobilky zvýšia investície do nových technológií. S celkovo obmedzenými zdrojmi však podniky budú hľadať prostriedky pre investície v iných častiach rozpočtu. Do reklamy a marketingu pôjdu vyššie investície podľa 55 % opýtaných a zvýšenie investícií do nových závodov očakáva 52 % respondentov, čo je o 20 % menej ako v minulom roku. Prieskum ukázal aj to, že 29 % riadiacich pracovníkov si myslí, že výroba úsporných áut sa javí ako vedúci trend, ktorý dopĺňajú prechod na vozidlá využívajúce alternatívny pohon a výroba ekologických áut. Oblasťami, na ktoré by mali výrobcovia i dodávatelia počas nasledujúcich 5 rokov prihliadať kvôli úsporám nákladov, sú výrobný proces a technologické inovácie, inovácie produktových materiálov a nízkonákladové zabezpečovanie dodávok. Na konkrétnu otázku, čo je najlepšia príležitosť na úspory nákladov podľa sektora, riadiaci pracovníci odpovedali, že automobilky, priami dodávatelia a subdodávatelia môžu najviac získať na výrobnom procese a zdokonalení technológií. KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button