Správy | Aktuality | Témy

Monitorovanie úžitkových vozidiel a návesov

Na poli monitorovania dodávkových i nákladných vozidiel je na Slovensku v ponuke množstvo alternatív. Systém Dispečer však dlhodobo poskytuje tú najkomplexnejšiu.

Širokou škálou funkcií a neustálym vývojom a aplikáciou noviniek si za posledné roky získal prvenstvo. V rámci svojich funkcií ponúka okrem štandardných prvkov napríklad aj monitorovanie teplocitlivého tovaru počas prepravy ako aj nezávislé monitorovanie návesov.
 
Povedzte áno zodpovednej preprave teplocitlivého tovaru
Funkciu monitorovania teplocitlivého tovaru je možné bez problémov využiť vo všetkých druhoch úžitkových aj nákladných vozidiel. Prepravované potraviny, lieky, elektroniku či iný takto špecifický tovar môže mať dopravca pod dozorom od nakládky až po dodanie na miesto určenia. Môže teda svojim klientom zaručiť absolútnu kvalitu prepravy daného tovaru. Systém Dispečer poskytuje možnosť monitorovania teploty na viacerých miestach nákladného priestoru vozidla. Ku každému snímaču je následne možné generovať samostatný graf/tabuľku.  Spolu s teplotou je možné sledovať aj to, kedy a či boli otvorené dvere vozidla a ako tento fakt ovplyvnil teplotu v danom priestore.
 
Do jedného vozidla je možné nainštalovať až štyri snímače a každý klient si môže umiestnenie snímačov individuálne navrhnúť.  Zvyčajne sa montujú dva snímače a to k dverám nákladného priestoru a k chladiarenskému agregátu. Prácu chladiarenského agregátu je možné sledovať aj z hľadiska motohodín. Používateľ si následne môže zobraziť reporty priebehu teploty na jednotlivých snímačoch s informáciou o práci prídavného zariadenia.
 
Nepretržité monitorovanie návesov je zabezpečené pomocou špeciálneho zariadenia Trailer Tracker. Toto monitorovanie je absolútne nezávislé od ťahača, spoľahlivá funkčnosť je garantovaná batériou so životnosťou niekoľko mesiacov bez potreby nabíjania. Zariadenie dokáže monitorovať aj otvorenie dverí nákladného priestoru a odosielať alarmy spojené s narušením daného priestoru.
 
Štandardné funkcie systému Dispečer
Okrem špecifických funkcií dokáže používateľ systému Dispečer využiť aj veľkú paletu štandardných funkcií, ktoré systém poskytuje. Patrí medzi ne napríklad nepretržité sledovanie vozidla, identifikácia vodiča vo vozidle, automatické generovanie Knihy jázd, mapa s aktuálnou polohoutrasou vozidla, modul riadenia preprávdispečerskou plachtou. Ďalej systém poskytuje čítanie štatistických údajov z palubného počítača, vyhodnocovanie štýlu jazdy vodiča, sledovanie servisných udalostí vozidla a generovanie rôznych alarmov a upozornení spojených s prevádzkou vozidla. Systém je možné sledovať ako aj ovládať prostredníctvom web aplikácie alebo mobilnej aplikácie Mobilný Dispečer.
 
Špecifické ako aj štandardné funkcie systému Dispečer sú vyvíjané a implementované hlavne pre uľahčenie a zrýchlenie práce zamestnancov, dispečerov a špeditérov. Zároveň sprehľadňujú monitorovanie nákladných, no aj osobných vozidiel a zabezpečujú jednoduchú správu vozového parku. V neposlednom rade pomôže Dispečer výrazne ušetriť finančné prostriedky vašej firmy.
 
Ak aj vás zaujal monitorovací systém Dispečer, neváhajte kontaktovať distribútorov systému na tel. č.: +421 905 970590 alebo e-mailom na: obchod@dispecer.sk

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close