Správy | Aktuality | Témy

Ministri dopravy EÚ sa nedohodli v otázke tzv. eurovignette

Advertisement

Ministri dopravy členských krajín Európskej únie v Bruseli nedospeli k dohode na návrhu revízie smernice o vyberaní poplatkov za užívanie pozemných komunikácií ťažkými nákladnými vozidlami.

Podľa českého ministra dopravy Petra Bendla, ktorý dnešné rokovania viedol, existuje medzi členskými štátmi jasná zhoda na základnom princípe smernice (tzv. eurovignette): "kto znečisťuje, nech platí", avšak jednotlivé krajiny majú odlišné názory na výšku spoplatnenia a ďalšie podrobnosti návrhu. České predsedníctvo navrhlo odklad o štyri roky vzhľadom na krízu, nakoľko je zložité odhadnúť dopad na jednotlivé krajiny. Návrhom, ktorý má zaviesť tieto poplatky od roku 2012 pre vozidlá nad 3,5 tony, sa zaoberal v marci Európsky parlament. Podľa neho by výška poplatkov mala závisieť od miery znečistenia ovzdušia, spôsobeného hluku a stupňa preťaženia, ktoré spôsobujú cestnej sieti. V poslednom bode europoslanci súhlasia s tým, aby bolo možné tento poplatok vyberať v dopravných špičkách a na cestách, kde často dochádza k dopravným zápcham, no členské štáty majú mať možnosť samy si zvoliť vlastnú metódu jeho výpočtu. Vzhľadom na odlišnosť postojov členských krajín a z toho vyplývajúcu náročnosť pri hľadaní kompromisu Bendl predpokladá, že počas českého predsedníctva, ktoré potrvá do konca júna, sa podarí dospieť maximálne k pokroku v debate. Otázkou sa bude musieť následne zaoberať švédske predsedníctvo.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button