Správy | Aktuality | Témy

Matador Group prezentoval svoju stratégiu bankárom

Vrcholní predstavitelia Skupiny Matador prezentovali dlhodobú stratégiu skupiny a aktuálne opatrenia v súvislosti s krízovým vývojom v automobilovom priemysle predstaviteľom dvanástich bankových inštitúcii na Slovensku

Tradičná banková prezentácia výsledkov podnikov v Skupine Matador poskytuje pravidelne predstaviteľom bánk ucelené informácie o hospodárení spoločnosti v uplynulom období a predstavuje ďalšiu stratégiu podnikov skupiny na najbližšie obdobie. Záujem predstaviteľov bánk sa sústredil predovšetkým na aktuálne opatrenia v súvislosti s krízou v automobilovom sektore a na reštrukturalizáciu skupiny po výstupe z gumárskeho priemyslu. Prezident skupiny Ing. Štefan Rosina PhD podrobne vysvetlil všetky aspekty výstupu skupiny zo štruktúry Matador Rubber a predstavil aktuálnu štruktúru podnikov skupiny Matador. Podčiarkol, že podniky skupiny ostávajú výrobne obchodnými podnikateľskými subjektmi, ktoré sú aktívne hlavne v automobilovom strojárskom priemysle. Viceprezident skupiny pre Automotive Ing. Rudolf Rusnák spolu s riaditeľmi podnikov Matador vo Vrábľoch a v Dubnici informovali o vývoji v sektore automobilového priemyslu, potvrdili pripravenosť podnikov na prechodný útlm a informovali o opatreniach, ktoré manažmenty riešili včasnou redukciou pracovných pozícií, novými obchodnými aktivitami a úpravou zmennosti vo výrobe. Potvrdili pokračovanie v investovaní do rozbehnutých projektov v súvislosti s budovaním nových priestorov vo Vrábľoch a o nákupe najmodernejšej lisovacej technológie v strednej Európe. Tá spoločnosti umožní uchádzať sa v budúcnosti aj o najnáročnejšiu strojársku výrobu, ktorá môže konkurovať produktivitou práce vyspelým západoeurópskym strojárskym podnikom. Základom týchto investícií sú získané nominácie na výrobu dielcov pre nasledovníka VW Touareg – projekt Colorado a na nový model automobilky Suzuki v Maďarsku. Investície kryje Matador z vlastných zdrojov z vlastnej výroby, dopĺňa ich zdrojmi z predaja gumárskeho biznisu a primeraným úverovým dofinancovaním. Realistický pohľad na vývoj vo svete, možnosti skupiny Matador, zdravý pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi v skupine sú hlavnými zámermi akcionárov Matadoru. Prezident spoločnosti na záver deklaroval aj okamžité rozhodnutie upraviť koncoročné bonusy top manažmentu rovnako ako rozhodol o zrušení pripravovanej koncoročnej podnikovej kultúrno-spoločenskej oslave. "Nechceme v tomto období iba hovoriť ako je zle, treba konať principiálne. Toto má zmysel – tieto prostriedky investujeme radšej do prípravy nových pracovných miest a ide o každé" – ukončil Štefan Rosina.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button