Letecká doprava

Zisky v leteckom a obrannom priemysle klesli

Výrobcovia lietadiel zaznamenali v 1. štvrťroku pokles miery rastu o 83 percent. Prevádzkové zisky dvadsiatich najvýznamnejších globálnych spoločností sa znížili o 12 percent a prevádzkové marže o 13,9 percenta. Informovala o tom Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), globálna skupina pre výrobné odvetvia spoločnosti.

Ako uvádza v správe "Spomalenie rastu: Polročný výhľad globálneho leteckého a obranného priemyslu" DTT, sektor výroby osobných dopravných lietadiel zaznamenal výrazný pokles objednávok a v 1. štvrťroku 2009 dosiahol záporné finančné výsledky. Výdavky na vojenské zariadenia v súčasnosti utlmuje aj ministerstvo obrany USA. V roku 2008 globálny letecký a obranný priemysel zavŕšil päťročné obdobie s nárastom 7,9 percenta a ziskom 54,2 miliardy USD (38,66 miliardy eur). Podľa Toma Captaina, člena riadiaceho tímu DTT, však úbytok objednávok nemal výrazný dopad na aktuálne finančné výsledky napriek tomu, že globálny ekonomický pokles najvýraznejšie zasiahol segment obchodných lietadiel. Ako dôvod uvádza bezprecedentné nahromadenie objednávok počas predchádzajúcich piatich rokov. V súčasnosti vykazuje odvetvie výroby osobných dopravných lietadiel oživenie vďaka správam o plánovaných nových veľkých objednávkach lietadiel a o dostupnosti úverov na pomoc zákazníkom, aby si mohli v roku 2009 prevziať dodané lietadlo. Očakáva sa, že v roku 2010 bude k dispozícii ešte viac úverových prostriedkov na financovanie väčšiny nákupov lietadiel.
V oblasti globálneho leteckého priemyslu uvádzajú prognózy straty vo výške 9 miliárd USD. Ukazovateľ množstva prepravených cestujúcich na dĺžku letu (RPK) poklesol za obdobie prvých štyroch mesiacov tohto roka o 7,5 percenta a nárast nákladnej dopravy sa znížil o 22,2 percenta. Dlhodobá prognóza na najbližších 20 rokov však uvádza rast RPK vo výške 4,9 percenta. Odlišná situácia je v prípade výrobcov obchodných lietadiel, kde dochádza k rušeniu objednávok, ich odkladu na neskoršie obdobie a k výraznému prepúšťaniu zamestnancov. Krátkodobá prognóza sa vzhľadom na recesiu, ktorá veľké podniky zasiahla, javí ako nepriaznivá. Z dlhodobého hľadiska však tento segment v predchádzajúcich obdobiach hospodárskej recesie preukázal svoju odolnosť, čo viedlo k neskoršiemu nárastu objemu výroby. Podľa Charlesa Walda, riaditeľa a senior poradcu pre letecký a obranný priemysel spoločnosti Deloitte v USA (Deloitte LLP), ktorá poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva, sa finančné výsledky utlmili z dôvodu zníženia objednávok na doplnenie techniky pre vojnu v Iraku a kvôli zmenám, ku ktorým začína dochádzať v prioritách zbraňových systémov. Spoločnosti v obrannom priemysle vidia v inovácii výrobkov, zlepšovaní procesov a nových príležitostiach na dosahovanie výnosov možnosť získať po oživení ekonomiky dobré východiskové postavenie.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button