Letecká doprava

Zavedenie eura v mnohých smeroch zlepšilo fungovanie Letiska Košice

Advertisement

Zavedením eura od januára 2009 došlo podľa vedenia a. s. Letisko Košice – Airport Košice z globálneho pohľadu k zlepšeniu v mnohých smeroch, najmä v jeho finančných aktivitách.

Zjednodušili sa kurzové operácie a znížili kurzové riziká, keďže letisko má mnohých partnerov z krajín EÚ, v ktorých už používajú euro. Jednoduchšie sú platobné transakcie s obchodnými partnermi zo štátov Európskej menovej únie (EMÚ) a plánovanie podnikového Cash flow. Došlo ďalej k zvýšeniu možností porovnávať ceny pri nákupoch, a tým k dosiahnutiu lepších cenových podmienok zvýšením cenovej konkurencie ako aj porovnávaním cien ponúkaných tovarov a služieb v rámci EMÚ. Podľa manažmentu letiska obdobie príprav na zavedenie eura pred 1. januárom 2009 v samotnej spoločnosti a obdobie jeho zavádzania aj po 1. januári bolo náročné a vyžadovalo si mnoho nových postupov a úprav nielen vo finančnom, ale aj v obchodnom a prevádzkovom systéme i iných oblastiach. "Vyžiadalo si to dodatočné náklady, ale proces sme zvládli úspešne bez negatívneho dopadu na spoločnosť," uzavreli členovia vedenia letiska.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button