Letecká doprava

Tender na výstavbu terminálu na letisku v Bratislave

Po roku 1989 dlho nebol ujasnený strategický rozvoj letísk ani budúcnosť ich vlastníctva. Prelom nastal až s prípravou vstupu SR do Európskej únie. Pozitívom však bola ich čiastočná modernizácia v 90. rokoch. Bratislavské letisko v roku 1994 rozšírili o nový príletový terminál B. V roku 1998 mu pribudla nová riadiaca veža.

V júni 2006 postavili moderný príletový terminál C. Dráhový systém tvoria dve na seba kolmé vzletovo-pristávacie dráhy a pojazdové dráhy s dĺžkou 6500 metrov. Na vybavovacej ploche s rozlohou 125.000 štvorcových metrov (m2) je 27 stojísk. O stagnácii v 90. rokoch svedčí fakt, že ročnú kapacitu pol milióna cestujúcich sa od roku 1989 podarilo dosiahnuť až v auguste 2004. Odvtedy počet cestujúcich prudko stúpa. Medzinárodný tender na výber investora sa začal v júli 2005 a skončil v januári 2006. Za preferovaného investora MDPT navrhlo vláde spoločnosť BTS Holding, a. s., so sídlom v Bratislave, reprezentujúcu konzorcium TwoOne. Vláda SR priamy predaj schválila a rozhodnutie o privatizácii podmieňovalo predaj splnením odkladacích podmienok, napríklad udelením súhlasu PMÚ s koncentráciou do 15. augusta 2006. Z materiálu, ktorý na rokovanie vlády SR predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, vyplýva, že PMÚ v termíne nevydal rozhodnutie, ktorým by udelil súhlas s koncentráciou.

15. júna 2006 – Cestujúcej verejnosti začala slúžiť na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave nová príletová hala. Príletový terminál C uviedli do prevádzky nasledujúci deň.
18. októbra 2006 – Vláda SR schválila návrh na zrušenie privatizácie 66-% podielu štátu v spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), a. s. SR sa podľa premiéra Roberta Fica nemusí obávať žiadneho arbitrážneho konania s neúspešným záujemcom o privatizáciu bratislavského letiska, pretože záujemca nesplnil základné podmienky, ktoré sám podpísal. Premiér tiež pripomenul, že zmluvu pripravovala ešte predchádzajúca vláda.
24. októbra 2007 – Poslanec Národnej rady (NR) SR za SDKÚ-DS Pavol Prokopovič a zároveň bývalý minister dopravy sa vyjadril, že stav, v akom sa nachádza bratislavské letisko, a tiež absencia zmysluplnej koncepcie rozvoja letiska smeruje k tichej privatizácii letiska. Prokopovič poukázal na pokles prepravených cestujúcich z Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava a tiež na pokles hospodárskeho výsledku. 
20. júna 2008 – Akcionári na riadnom valnom zhromaždení odvolali predsedu predstavenstva bratislavského letiska Karola Biermanna. Na tento post vymenovali Zdenka Schramla. Akcionári požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
24. septembra 2008 – Bratislavské letisko odoslalo oznámenie o vyhlásení tendra na výstavbu nového terminálu do Vestníka verejného obstarávania SR. Predpokladaná hodnota terminálu je 2,8 miliardy Sk (92,94 milióna eur) bez DPH. Tender bol oficiálne vyhlásený zverejnením vo vestníku Európskej únie (EÚ), kam podklady zaslalo vedenie letiska deň predtým.
26. septembra 2008 – Bratislavské letisko oficiálne vyhlásilo tender na nový terminál v hodnote 2,8 miliardy Sk (92,94 milióna eur) bez DPH. Výstavba by mala byť ukončená koncom februára 2012.
31. októbra 2008 – Záujem o výstavbu nového terminálu na bratislavskom letisku prejavili tri spoločnosti. Išlo o spoločnosti Metrostav, ZIPP Bratislava a Trnavskú stavebnú spoločnosť. "Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena zákazky.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button