Letecká doprava

SR nemá dostatočné kapacity letiskovej infraštruktúry

Nedostatočné kapacity letiskovej infraštruktúry, slabší slovenskí leteckí dopravcovia a nepostačujúca podpora cestovného ruchu štátom – to sú slabé stránky leteckej dopravy na Slovensku.

Naopak, medzi kladné stránky patrí výhodná poloha Slovenska v strede Európy, progresívny rast ekonomiky SR a vzrastajúci záujem verejnosti o pravidelnú i nepravidelnú teda charterovú leteckú dopravu. Vyplýva to z Koncepcie rozvoja leteckej dopravy SR do roku 2010, ktorú schválila vláda v januári tohto roka. "Cieľom dopravnej politiky SR v leteckej doprave je zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja mobility, čím sa rozumie dlhodobé zabezpečenie nárastu leteckých dopravných služieb – prepravy osôb a nákladu, v požadovanej kvalite, pri súčasnom regulovaní vplyvu na životné prostredie," uvádza Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v materiáli. Jednou z úloh je zahustiť trasy a frekvencie v rámci Európskej únie (EÚ) a tiež rozšírenie kapacít mimo únie. Dopad leteckej dopravy na životné prostredie by sa podľa dokumentu mohol regulovať zavádzaním novej lietadlovej techniky s väčšou ekologickou efektívnosťou a regulovaním postupov pri pristávaní a vzletoch. Rezort dopravy upozorňuje, že už od prijatia koncepcie v roku 2001 došlo k podstatnému rozvoju a nárastu leteckej dopravy z a na Slovensko. "Už od roku 2002 sa pomer prevádzky na Letisku Bratislava začal meniť smerom k pravidelnej leteckej doprave a letisko poskytovalo služby rôznym leteckým spoločnostiam v rôznych segmentoch trhu leteckej dopravy," informuje MDPT. V roku 2002 letisko zaznamenalo 371.631 cestujúcich za rok, v roku 2003 to bolo 493.917 osôb, v roku 2004 sa počet zvýšil na 893.614 cestujúcich, v roku 2005 ich bolo 1,326 milióna, v roku 2006 to už bolo takmer 2 milióny cestujúcich a napokon vlani 2,024 milióna cestujúcich. Vzhľadom na veľmi výrazný nárast leteckej dopravy na Letisku Bratislava v posledných troch rokoch (až 60 %) očakáva ministerstvo, že v nasledujúcom období sa rast postupne spomalí. V období rokov 2007 až 2010 sa predpokladá priemerné tempo rastu na úrovni 10 % – pesimistický odhad, podľa optimistického odhadu až 23 %. Na Letisku Košice sa v rokoch 2002 až 2006 tiež zvyšoval počet prepravených osôb. V roku 2002 tam prepravili 161.827 cestujúcich, v roku 2003 to bolo 187.716 osôb, v ďalšom roku 231.410 cestujúcich, v roku 2005 už 269.885 osôb a v roku 2006 vzrástol počet cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 27 % na 343.818. Do roku 2010 predpokladá Letisko Košice postupný nárast počtu prepravených cestujúcich na zhruba 500.000 – pesimistický odhad, podľa optimistického odhadu až 780.000 cestujúcich. V absolútnych číslach za celé Slovensko bolo v roku 2002 prepravených 551.000 cestujúcich a v roku 2003 to bolo 780.000 osôb. V roku 2004 bolo prepravených 1,162 milióna cestujúcich, v roku 2005 to už bolo 1,644 milióna, v roku 2006 dosiahol ich počet 2,355 milióna a napokon v roku 2007 bolo na letiskách vybavených spolu 2,458 milióna cestujúcich.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button