Letecká doprava

Slovensko porušuje v lodnej doprave smernicu ES

Slovensku hrozí súd. Porušuje totiž smernicu Európskeho spoločenstva (ES), keď povoľuje vykonávať lodné inšpekcie spoločnostiam, ktoré neustanovuje smernica.

"Európska komisia dnes zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko, ktoré predstavuje poslednú etapu pred prípadným predložením veci Súdnemu dvoru, pre nesprávnu transpozíciu smernice spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti," informovala TASR Jana Farkašová z mediálneho oddelenia zastúpenia EK na Slovensku. Smernica ES ustanovuje pravidlá platné pre všetky členské štáty. Definuje v nich organizácie oprávnené vykonávať inšpekcie a prehliadky lodí. Komisia zistila nedostatok v slovenskom právnom predpise, ktorý umožňuje tieto činnosti vykonávať aj firmám neuznaným touto smernicou. Podmienkou v slovenských zákonoch je len predloženie žiadosti na jej uznanie. "Žiadne ustanovenie smernice však neustanovuje možnosť využiť služby klasifikačnej spoločnosti, ak ju komisia oficiálne neoprávnila. Slovensko teda nedodržiava požiadavky ustanovené v smernici," uzatvorila Farkašová. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) nesúhlasí so stanoviskom komisie. "Veta v zákone je komplikovaná, avšak výsledkom je, že poverenie môže byť vykonané až potom, ako EK klasifikačnú spoločnosť uzná," zdôraznil hovorca MDPT Stanislav Jurkovič. Národná rada SR v snahe vyhovieť stanovisku EK schválila 19. júna zmenu v znení zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1. augusta 2009. "Ministerstvo dopravy poveruje vykonávaním činností klasifikačnej spoločnosti podľa novely zákona uznanú klasifikačnú spoločnosť alebo spoločnosť môže predložiť EK žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a do uznania s ňou ministerstvo nespolupracuje," uzatvoril Jurkovič.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button