Letecká doprava

Poslanci PSK dnes rokovali o vysporiadaní strát Hron-Air

Definitívne rozhodnutie o ďalšom osude spoločnosti HRON-AIR, s.r.o, ktorá na základe zmlúv viacerých partnerov finančne participovala na prevádzke leteckej linky Praha-Sliač-Poprad/Tatry, bude známe pravdepodobne po zasadnutí valného zhromaždenia (VZ) 13. novembra. Uviedol to dnes pre TASR podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Baran.
      

"Vzhľadom na to, že spomínaná linka nelieta už od konca minulého roka, je pravdepodobné, že na najbližšom valnom zhromaždení sa rozhodne o zániku tejto spoločnosti, v ktorej má prešovská regionálna samospráva 18-percentný podiel," konštatoval Baran. Príčinou nedostatočnej obsadenosti letov cestujúcimi je podľa predstaviteľov PSK pravdepodobne prebiehajúca rekonštrukcia letiska Sliač, ktoré sa na naplnenosti podieľalo približne polovicou klientov. Bez cestujúcich zo Sliača sa stala táto linka stratovou. Túto skutočnosť mohol rovnako ovplyvniť odlet z Popradu, pretože bol v pomerne nevyhovujúcom čase. Prevádzka linky spôsobovala straty aj preto, že takmer 80 % všetkých klientov cestovalo z Prahy do ďalších miest, a to znižovalo zisky spoločnosti. Rokovanie o tom, aby sa aj dopravca ČSA podieľal na vykrývaní týchto strát, však boli vo februári tohto roka neúspešné. Všetky tieto skutočnosti vedú teda k pravdepodobnému zániku HRON-AIR-u.
V tejto súvislosti je však potrebné vysporiadať záväzky voči veriteľom a rovnako vyrovnať finančné náležitosti medzi samotnými spoločníkmi. Vykrytie strát chcú riešiť navýšením základného imania spoločnosti o 5,8 milióna Sk (192.524,73 eura). Poslanci dnes prijali uznesenie, že na navýšení základného imania sa bude prešovský VÚC podieľať sumou 1.044.000 Sk (34.654,45 eura). Podobný materiál už v septembri prerokovalo podľa slov Milana Barana aj zastupiteľstvo Mesta Poprad, ktoré je vlastníkom rovnakého podielu. Mesto Vysoké Tatry má na tento účel vyčleniť prostriedky vo výške 174.000 Sk (5775,74 eura). Za navýšenie imania budú podľa predbežných dohôd na VZ hlasovať aj ďalší spoluvlastníci Scheidegger Training Institute Europe, s.r.o., Poprad a Železiarne Podbrezová a.s.
"K vstupu do tejto spoločnosti nás jednoznačne viedlo to, aby sme do prešovského regiónu pritiahli čo najviac ľudí. Som toho názoru, že ak chceme udržať činnosť letiska, tak tam musia pristávať pravidelné linky. Bolo našou povinnosťou využiť ponúkanú možnosť a finančne sa podieľať na prevádzke takejto linky, ktorá mala priniesť pre letisko zisky. Inak by sme činnosť museli dotovať, prípadne obmedziť, nakoľko sme jeho štvrtinovým vlastníkom. Takýto názor som mal ja a rovnako aj regionálne zastupiteľstvo," dodal pre TASR predseda PSK Peter Chudík. Podľa neho je len otázkou času, kedy sa podobné letecké spojenie obnoví, a regionálna samospráva bude hľadať ďalšie možnosti, aby na popradskom letisku pristávalo čo najviac pasažierov.
Obchodná spoločnosť HRON-AIR, s.r.o., vznikla v decembri 2006. Prešovský samosprávny kraj zmluvou o prevode časti obchodného podielu zo dňa 27. februára 2007 nadobudol 18-% podiel, ktorý predstavoval peňažný vklad do základného imania vo výške 1.980.000 Sk (65.723,96 eura). Dozorná rada v júni tohto roka prerokovala a schválila účtovnú závierku, na základe ktorej konštatuje, že spoločnosť v roku 2007 vykázala stratu 25.449.646 Sk (844.773,48 eura).

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button