Letecká doprava

PMÚ zastavil konanie súvisiace s bratislavským letiskom

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR zastavil konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní kontroly podnikateľa Flughafen Wien AG, spoločnosti Penta Investments Limited a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR nad podnikateľom Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) z dôvodu stiahnutia návrhu na začatie správneho konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31. októbra tohto roka a nie je možné sa voči nemu odvolať.
      

Úrad pripomenul, že v septembri 2006 odbor koncentrácií vydal rozhodnutie, v ktorom zakázal koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej kontroly letiskom Viedeň a podnikateľom Penta prostredníctvom spoločnosti BTS Holding, a. s., a priamej kontroly MDPT SR nad podnikateľom Letisko M. R. Štefánika na základe Zmluvy o kúpe akcií a Akcionárskej zmluvy.
Na základe analýzy slovenského trhu a predmetnej veci úrad zistil, že vznikom koncentrácie by došlo k eliminácii jediného efektívneho konkurenta na relevantnom trhu poskytovania infraštruktúry pre osobné pravidelné priame regionálne lety. Uskutočnením koncentrácie by sa odstránil súčasný i potenciálny konkurenčný tlak a vznikol by regionálny monopol spomínaného letiska Viedeň. Letisko Viedeň by teda nebolo vystavené podstatnej hospodárskej súťaži, mohlo by sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu správať nezávisle na danom relevantnom trhu. Nakoľko by si letisko Viedeň koncentráciou posilnilo dominantné postavenie, úrad bol zo zákona povinný danú koncentráciu zakázať.
Letisko Viedeň a podnikateľ Penta sa voči prvostupňovému rozhodnutiu odvolali na Radu PMÚ SR, ktorá sa prípadom začala zaoberať. Štát zastúpený Fondom národného majetku (FNM) SR v polovici septembra 2006 odstúpil od Zmluvy o kúpe akcií a následne na to Penta podala žalobu na Okresný súd Bratislava I. o určenie neplatnosti eventuálne neúčinnosti odstúpenia od Zmluvy o kúpe akcií. Rada úradu preto musela začiatkom uplynulého roka prerušiť konanie v danej veci dovtedy, kým súd nerozhodne o predmetnej zmluve, ktorá bola právnym titulom vzniku koncentrácie.  
Účastníci konania predložili v septembri tohto roka podklad o stiahnutí žaloby o určenie neplatnosti odstúpenia od Zmluvy o kúpe akcií. Zároveň letisko Viedeň a Penta vzali späť návrh na začatie tohto konania. Po týchto krokoch úrad uvedené správne konanie zastavil.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button