Správy | Aktuality | Témy

De-S-Pe v Prievidzi je pripravená na zvýšený záujem o šrotovanie áut

Spoločnosť De-S-Pe v Prievidzi, ktorá má od roku 2003 certifikát na likvidáciu starých vozidiel, je pripravená na zvýšený záujem o šrotovanie áut. TASR to potvrdil vedúci tamojšej prevádzky Roman Macho.

Už v pondelok (9.3.), v prvý deň, keď si občania mohli začať uplatňovať štátnu dotáciu pri zošrotovaní starých a kúpe nových motorových vozidiel, prebrali vyše 20 starých áut. Kým legislatíva ešte nepredpisovala pri vyradení áut aj ich zošrotovanie, rozobrali približne 50 áut ročne. V roku 2006 ich však už bolo asi 800 a vlani dovedna 1370 kusov. Kapacity však majú až na 2500 vozidiel ročne, uviedol Macho. "Nerozoznávame staré vozidlo, čo sa týka veku, alebo nejakej výbavy. Pre nás je dôležité, aby auto nebolo rozobraté, aby nevytekali kvapaliny, aby nebol motor pohodený vo vnútri, aby sme s ním my nemali nejaké ekologické problémy," dodal. Autá rozoberajú priebežne. Prvým predpokladom je dodržanie ekologických predpokladov, aby nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia. Preto z každého vozidla musia najskôr odstrániť zvyšky pohonných látok a olejov. Až potom postupne z auta oddeľujú motor, batériu, elektrické časti, pneumatiky, plastové prvky, sedadlá, elektroinštaláciu, sklá, až zostane čistý kov. Všetky časti potom odovzdávajú na ďalšie spracovanie. V súčasnosti však cena druhotných surovín neustále klesá. Dôvodom je stagnácia výroby v dôsledku hospodárskej krízy. Autá síce budú rozoberať aj naďalej, ale suroviny, ktorých cena nie je ekonomicky výhodná, budú zatiaľ uskladňovať. Príspevok na nákup nového auta sa vzťahuje na fyzické osoby, živnostníkov aj právnické osoby po predložení dokladu o zošrotovaní auta staršieho ako 10 rokov, ktoré však muselo byť evidované na území SR do konca minulého roka. Výška šrotovného je 1000 alebo 1500 eur (30.126 alebo 45.189 Sk) a nárokovať si ho môže predajca auta prostredníctvom ministerstva hospodárstva. Kupujúci sa musí pri uplatnení nároku na šrotovné preukázať u predajcu potvrdením o zošrotovaní starého vozidla a dokladom z polície o vyradení tohto auta z evidencie motorových vozidiel.

zdroj: TASR, foto: www.despe.sk

Prečítajte si aj

Back to top button