Cestná doprava

Zemné práce na výstavbe R1 sú už ukončené

Zemné práce na výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou sú definitívne ukončené.

Výstavba sa už počas mája tohto roka sústredila na pokladanie jednotlivých vrstiev vozovky vrátane asfaltových vrstiev. „Čoraz výraznejšiu časť prác na R1 dnes tvoria dokončovacie práce, najmä budovanie krajníc a odvodňovacích žľabov, koncové úpravy násypov a svahov, po ktorých vedie trasa rýchlostnej cesty,“ informovala Lenka Kubejová, hovorkyňa spoločnosti Granvia Construction, generálneho dodávateľa prác na výstavbe R1.

Nosné konštrukcie mostov na prvom až treťom úseku komunikácie sú takmer dokončené, rovnako ako Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Selenec. Priemerný počet pracovníkov na stavbe R1 v máji tohto roka vzrástol o 11% oproti predchádzajúcemu mesiacu na 1900 pracovníkov, ktorí pracovali pri predĺžených pracovných zmenách. Spolu s vodičmi 350 dopravných prostriedkov a 300 stavebných strojov pracovalo na výstavbe rýchlostnej cesty počas minulého mesiaca 2650 ľudí.   
      
Výstavba 51,6 kilometra dlhej trasy R1 je rozdelená na štyri úseky, Nitra, západ – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Prvé tri úseky budú odovzdané do predčasného užívania do konca septembra 2011, úsek Banská Bystrica  - severný obchvat v júli 2012. Rýchlostná cesta je realizovaná na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a  spoločnosťou GRANVIA a.s. ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridian Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1.
 

Prečítajte si aj

Back to top button