Cestná doprava

Začala výstavba prvého úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer

(Bratislava, 17. júla 2008) – Koncom roka 2010 by mali mať obyvatelia Slovenska možnosť využívať súvislé diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Žilinou. Na trase medzi Trenčínom a Žilinou sa totiž začala výstavba posledného úseku diaľničného ťahu D1. Úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, prechádza mestom Považská Bystrica. Základný kameň výstavby tohto úseku diaľnice dnes slávnostne poklepali pri obci Sverepec predstavitelia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávy mesta Považská Bystrica, spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, ktorá úsek naprojektovala a zhotoviteľa stavby, ktorým je Združenie Sverepec – Vrtižer s vedúcim členom spoločnosti Doprastav a firmou Skanska BS. Diaľničný úsek by mal byť postavený do konca októbra 2010.
 
Prvý úsek ťahu D1 Sverepec – Vrtižer je dlhý 4,9 kilometra. Úsek vedie veľmi rozmanitým územím intenzívne využívaným ľudskou činnosťou, pričom niekoľkokrát križuje významné dopravné a ďalšie líniové koridory ako mestské komunikácie, železničnú trať, či rieku Váh.
 
Ako uviedol Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., po technickej stránke ide o zložitú stavbu. „Vedenie diaľnice v predmetnom úseku je kompromisom po niekoľkoročnom procese hľadania trasy v rámci viacerých dokumentácií a posudzovacích procesov. V oblasti považskej Bystrice bolo v predchádzajúcich rokoch preštudované veľké množstvo variantov vedenia diaľnice D1. Z práve realizovaného variantu je najzaujímavejšou a najzložitejšou stavbou mostný objekt cez mesto Považská Bystrica, ktorý je vo výške cez 40 metrov,“ povedal Koczkáš. Ako dodal, v doterajšej histórii diaľnic ide o najnáročnejší úsek z hľadiska realizácie záchranných archeologických výskumov. DOPRAVOPROJEKT vykonáva projektovú činnosť od konca roka 2001 až do dnes.

Prečítajte si aj

Back to top button