Cestná doprava

Výstavba severného obchvatu v Banskej Bystrici pokročila do druhej fázy

Výstavba severného obchvatu v Banskej Bystrici pokročila do druhej fázy, v ktorej dobudujú hlavné križovatkové a dopravné uzly, ako križovatka Kostiviarska, Rudlová a Bánoš.

TASR to uviedla Lenka Kubejová z útvaru komunikácie Granvia Construction, s.r.o., hlavného zhotoviteľa stavebných prác. Pokračovala, že na najdôležitejšom objekte, a teda rýchlostnej ceste R1, budú v tejto etape ukončené zemné práce a začnú sa realizovať konštrukčné vrstvy komunikácie. Pre vodičov už sprejazdnili most na konci úseku v smere na Brezno. Taktiež môžu využívať miestnu komunikáciu v okolí Medeného Hámora.

Stavba bude mať celkovo štyri mimoúrovňové križovatky. „Z každej z nich je možné napojiť sa na miestne komunikácie, alebo respektíve zísť a napojiť sa na R1 v smere teda buď na Brezno, na Bratislavu alebo na Ružomberok,“ pokračovala Kubejová. Hlavnou dopravnou tepnou obchvatu bude trojúrovňová križovatka Kostiviarska. Prvou úrovňou pôjdu autá v smere z Bratislavy na Ružomberok a naopak. Druhou z Bratislavy na Brezno. Posledná úroveň ich zavedie od Brezna na Ružomberok.

Ako Kubejová pokračovala k pozitívam obchvatu, odkloní sa tranzitná doprava z centra mesta. Taktiež tunajší priemyselný park bude napojený na mimoúrovňovú križovatku Cementáreň, ktorá je poslednou križovatkou obchvatu v smere na Brezno. Výstavba obchvatu si podľa slov Kubejovej vyžiada približne 102.175.000 eur. S jeho budovaním začali 1. septembra 2009, hotový by mal byť v júli 2012.
 

Prečítajte si aj

Back to top button