Cestná doprava

V Lipanoch odovzdali do užívania 1,7-km úsek cesty I. triedy

Premávka cez mesto Lipany, ktoré leží na hlavnom ťahu medzi Prešovom a Starou Ľubovňou, by mala byť oveľa bezpečnejšia.

Slovenská správa ciest (SSC) tam dnes odovzdala do užívania takmer 1700 metrov dlhý úsek cesty I. triedy. Úvahy o preložke štátnej cesty 1/68 siahajú až do 70. rokov minulého storočia. Odvtedy sa stále zvyšujúcou intenzitou dopravy situácia komplikovala, premávka bola prehustená a vznikali kritické úseky. V roku 1996 zakomponovali preložku komunikácie do územného plánu a časť cesty dnes otvorili. Roman Šplíchal z Úseku investičnej výstavby SSC v Košiciach konštatoval, že celkové finančné náklady na projekt dosiahnu 6,5 milióna eur bez DPH.
      
Vysvetlil, že práce sa začali na jar 2006 a ukončenie bolo pôvodne naplánované na rok 2008. Podľa Šplíchala však nastali technické a ekonomické problémy v združení, ktoré zabezpečovalo výstavbu, a práce bolo nutné dočasne prerušiť. Problémové bolo aj prideľovanie peňazí na projekt. Práce na výstavbe cesty sa naplno rozbehli v roku 2009.
      
„Prechádza intravilánom a rieši nevhodnú situáciu, ktorá bola v prieťahu mestom Lipany, hlavne nevhodné smerové a šírkové usporiadanie komunikácie. Zahŕňa výstavbu kruhovej križovatky v centre mesta a samotný úsek v dĺžke 1,7 kilometra,“ objasnil Šplíchal. Zdôraznil, že presmerovanie napomôže plynulej doprave a bude mať vplyv na zlepšenie životného prostredia.
      
Vodiči prechádzajúci Lipanmi budú musieť byť ešte niekoľko dní trpezliví, nakoľko pri napojení nového úseku na starú cestu v smere na Prešov bude prebiehať posledná úprava komunikácie. Premávku tu bude riadiť prenosná svetelná signalizácia. Podľa Šplíchala dnešným presmerovaním dopravy budú môcť ukončiť cestnú komunikáciu na plný profil a malo by to trvať dva až tri týždne.
      
„Najkritickejšie miesta v Lipanoch sú vyriešené preložkou tejto cesty, ktorá je v skutočnosti polovičkou celkového riešenia dopravy. Osobne som rád, že mesto bude bezpečnejšie,“ povedal pre TASR primátor mesta Eduard Vokál. Zdôraznil, že mesto bolo nápomocné investorovi tejto stavby. V súvislosti s výstavbou bolo potrebné zbúrať šesť domov. Podľa Vokála pozitívom je, že sa podarilo dohodnúť s majiteľmi a vyhnúť sa vyvlastňovaniu pozemkov.
      
Ako doplnil, odbremenenie mesta od hustej dopravy by v konečnom dôsledku vyriešilo vybudovanie ďalšej etapy preloženia cesty, ktorá by prechádzala okolo centra mesta a vyústila by na komunikácii smerom na obec Kamenica. To však bude podľa Vokála otázkou budúcnosti.
 

Prečítajte si aj

Back to top button