Cestná doprava

V apríli bude pokračovať pojednávanie vylúčených konzorcií proti ÚVO

Advertisement

Krajský súd v Bratislave sa zaoberal dnes žalobou konzorcia Elektrovod Holding a spol., ktoré spochybnilo zákonnosť rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten 2. júla 2008 zamietol námietku proti vylúčeniu konzorcia z verejného obstarávania na komplexnú službu elektronického výberu mýta Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS).

Elektrovod Holding preukazoval efektívnosť výberu mýta na 99,8 percenta za najnižšiu cenu z pomedzi všetkých ponúk. NDS žiadala zdôvodnenia neobvykle nízkej ceny (19,6 miliardy Sk/650,6 milióna eur). Následné zdôvodnenie ju neuspokojilo a ponuku tiež odmietla, pretože podľa NDS nebola splnená požiadavka pružného nastavenia sadzieb mýta. Elektrovod Holding navrhuje súdu, aby rozhodnutie ÚVO zrušil, ten však tvrdí, že bolo v súlade so zákonom. Pojednávanie v tejto veci aj v podobnom spore, kde konzorcium na čele s rakúskou spoločnosťou Kapsch TrafficCom AG žaluje ÚVO, odročili na 22. apríla. Na oboch pojednávaniach by mal k odborným otázkam vypovedať svedok, ktorý pôsobil ako technický poradca NDS. Podľa právneho zástupcu rakúskej spoločnosti Tomáša Kamenca tento bývalý technický poradca je dnes zamestnaný v spoločnosti, ktorá je súčasťou víťazného konzorcia tendra. Kapsch TrafficCom AG podal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO z 2. júla minulého roka, ktorým ÚVO zamietol námietku proti jeho vylúčeniu z verejného obstarávania. Pri najväčšom tendri v dejinách Slovenska boli podľa Kamenca použité praktiky, ktoré ďaleko vybočujú zo zaužívanej praxe. Navrhuje, aby súd rozhodnutie ÚVO z minulého leta zrušil. Právny zástupca ÚVO Róbert Majchrák je presvedčený, že uchádzač o tender mal pred podaním žaloby využiť zákonné revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní. Súdu navrhol žalobu zamietnuť. Konzorcium pod vedením rakúskej spoločnosti Kapsch TrafficCom AG podalo žalobu na Krajský súd v Bratislave voči spomínanému rozhodnutiu ÚVO v polovici júla 2008. Konzorcia podali proti rozhodnutia ÚVO vo veci tendra na elektronické mýto spolu osem žalôb. V ďalších termín pojednávania ešte nebol vytýčený.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button