Cestná doprava

ÚVO zamietol aj druhú námietku Kapsch voči tendru na mýto

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol aj druhú námietku jedného z vylúčených účastníkov tendra na prevádzku elektronického mýta na Slovensku, skupiny Kapsch. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Helena Fialová.

Námietka smerovala proti inému úkonu verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v užšej súťaži na predmet zákazky Komplexná služba elektronického výberu mýta. "Navrhovateľ vo svojej námietke uviedol, že všetci ostatní uchádzači vo svojich ponukách uviedli nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje," priblížila Fialová a dodala, že tieto nepravdivé údaje sa mali týkať efektívnosti výberu mýta ponúkanej jednotlivými uchádzačmi a ich účelom malo byť podľa navrhovateľa získať pri hodnotení daného kritéria väčší počet bodov.
Úrad námietku navrhovateľa podľa Fialovej zamietol preto, lebo sa nestotožnil s názorom navrhovateľa, že efektívnosť výberu mýta, ponúknutá ostatnými uchádzačmi, je nereálna. "Efektívnosť výberu mýta je totiž závislá od mnohých faktorov, predovšetkým od samotného technického riešenia systému výberu mýta jednotlivými uchádzačmi," vysvetlila s tým, že v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ zabezpečil reálne plnenie efektívnosti výberu mýta. "V prípade jej neplnenia zo strany víťazného uchádzača sa uplatnia sankcie vo forme pokút, výpovede zmluvy a straty schopnosti poskytovateľa služby prevádzkovať systém výberu mýta," upozornila ďalej Fialová.
ÚVO eviduje aj ďalšie dve námietky na ten istý predmet zákazky, a to od konzorcia SLOVAKPASS a od spoločnosti ToSy. Námietky sú v štádiu riešenia a rozhodnutia budú vydané v zákonnej lehote – v prvom prípade 2. septembra a v druhom 8. septembra tohto roka.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button