Cestná doprava

ÚVO v tendri na mýto zamietol námietku firmy Kapsch

Za neopodstatnené označil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietky uchádzača – firmy Kapsch v tendri na výber elektronického mýta na Slovensku.

Hovorkyňa ÚVO Helena Fialová pripomenula, že úrad zaevidoval námietky spoločnosti Kapsch 14. novembra. Smerovali proti inému úkonu verejného obstarávateľa zákazky, ktorým je a.s. Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Navrhovateľ v námietkach uviedol, že na príprave verejného obstarávania a príslušných súťažných podkladov sa podieľala poradkyňa verejného obstarávateľa – NDS a že v súčasnosti vystupuje ako prevádzková riaditeľka v mene spoločnosti SanToll. Kapsch ďalej upozornil, že ak niektorý z uchádzačov mal v čase pred poskytnutím súťažných podkladov informácie o budúcich požiadavkách verejného obstarávateľa skôr ako ostatní uchádzači, bol neoprávnene zvýhodnený. Úrad dokumentáciu k verejnému obstarávaniu preskúmal a zistil, že uvedená poradkyňa sa na príprave súťažných podkladov nepodieľala ani nebola členkou komisie NDS, ktorá hodnotila splnenie podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podľa ÚVO navrhovateľ v námietkach neuviedol ani konkrétne skutočnosti alebo úkony poradkyne, prostredníctvom ktorých mal byť niektorý z uchádzačov tendra zvýhodnený oproti ostatným. Rovnako navrhovateľ neuviedol, akými konkrétnymi informáciami disponoval niektorý z uchádzačov skôr ako ostatní. V sumáre úrad námietky spoločnosti Kapsch neakceptoval. ÚVO tak rozhodol o 12. námietke v užšej súťaži na predmet zákazky Komplexná služba elektronického výberu mýta. K dnešnému dňu úrad žiadnu námietku od uchádzačov tohto tendra neregistruje, konštatovala.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button