Cestná doprava

Tankujte menej, jazdite efektívnejšie

Monitorovací systém Dispečer.

Pod pojmom monitorovanie vozidiel si väčšina ľudí predstaví sledovanie trasy vozidla. Monitorovací systém Dispečer sa však tejto predstave vymyká a poskytuje používateľom množstvo funkcií pre zvýšenie efektivity jazdy ako takej, ale aj uľahčenie využívania údajov o vozidle. Jednou z oblastí, v ktorej systém dominuje je podrobné monitorovanie palivového a olejového hospodárstva.
 
Dôvodov, prečo sa oplatí sledovať spotrebu paliva, je hneď niekoľko. Inštaláciou systému do vozidiel získa majiteľ vozového parku množstvo výhod, medzi ktoré patrí napr. ušetrenie finančných prostriedkov, zvýšenie efektivity hospodárenia s PHM, zistenie podozrivého úbytku paliva, nepretržité informácie o stave paliva, transparentnosť využívania PHM, kontrola vodičov (natankovaný objem PHM voči deklarovanému) či plánovanie tankovania na zmluvných čerpacích staniciach.
Všetky funkcionality systému Dispečer sú jedinečne prispôsobené pre rôzne vozidlá v autoparku. Systém je aplikovateľný a naozaj efektívne využiteľný nielen pre nákladné či dodávkové vozidlá, ale aj v špecifických vozových parkoch, a to napríklad pre stavebné (pracovné) stroje či autobusy.
 
Spotrebu paliva je možné sledovať v rámci systému dvoma rôznymi spôsobmi, a to buď palivovou sondou, alebo prostredníctvom palubného počítača. Výhodou palivovej sondy je, že je oveľa presnejšia a poskytuje viac informácií o palive.
 
Pre každú nádrž sa pri inštalácii palivovej sondy vytvorí jedinečná kalibračná krivka, podľa ktorej sa následne zobrazuje  reálny stav paliva v nádrži. Monitorovanie palivovou sondou je nepretržité, spoľahlivé, údaje sú dostupné v reálnom čase a sú veľmi presné (s teoretickou odchýlkou merania max. 0,56% z objemu nádrže pri 720 mm sonde).
 
Sledovanie spotreby PHM pomocou palubného počítača je vhodné skôr pre osobné alebo dodávkové vozidlá, pretože neposkytuje toľko detailných údajov o stave paliva ako palivová sonda.
 
Všetky údaje, ktoré systém Dispečer poskytuje v rámci palivového hospodárstva si môže používateľ pozrieť v reálnom čase. Základnou formou pre vyhodnocovanie týchto údajov je report PHM. V tomto reporte vidí správca vozového parku priebeh stavu paliva počas rôznych stavov vozidla (státie, jazda,…).
Report je možné vytvoriť v rôznych podobách podľa zadaného času (denný, týždenný,…) alebo počtu vozidiel (pre jedno, skupinu alebo všetky vozidlá). Veľkou devízou systému Dispečer je upozornenie na podozrivý úbytok PHM, ktoré sa objaví v reporte vyznačené červenou farbou. O vzniknutí podozrivého úbytku môže byť používateľ notifikovaný aj alarmom priamo v mobilnej aplikácii Mobile Dispečer, emailom alebo pomocou SMS.
 
V oblasti olejového hospodárstva, resp. sledovania servisných intervalov, je systém Dispečer tiež veľkým prínosom. Po nastavení periodicky sa opakujúcich servisných udalostí systém automaticky upozorní používateľa na potrebnú výmenu oleja, palivového filtra, autolekárničky, pneumatík, realizáciu STK alebo EK a pod.
Okrem samotných servisných udalostí, údržby a výjazdov asistenčnej služby spojených s vozidlom môže používateľ v systéme sledovať aj nákladové hľadisko jednotlivých úkonov.
 
Popísané výhody systému Dispečer v rámci problematiky palivového a olejového hospodárstva sú iba zlomkom toho, čo všetko systém dokáže v tejto oblasti. Na systéme sa dennodenne pracuje a už začiatkom druhého polroka 2015 prinesie používateľom ďalšiu novinku v podobe zaznamenávania informácií o tankovaní PHM pomocou mobilnej aplikácie Mobile Dispecer.
 

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close