Cestná doprava

Súťaž DAF International Driver Challenge 2019 pozná svojich národných finalistov

Na začiatku júna prebehlo na novom skúšobnom polygóne v areáli letiska v Hradci Králové spoločné česko-slovenské národné finále súťaže DAF International Driver Challenge 2019.

Celkom desať finalistov, medzi nimi aj jedna žena, sa vydalo zmerať svoje zručnosti, ktoré ich náročná profesia vyžaduje. Zďaleka však nešlo len o umení jazdiť ekonomicky…

Súťaž je organizovaná spoločnosťou DAF Trucks NV a má tak medzinárodný charakter i prestíž. Organizáciou národných kôl boli poverené jednotlivé zastúpenia značky, víťazi národných finále sa potom stretnú na jeseň v Luxembursku o titul International DAF Driver Champion (Najlepší vodič DAF).
Kvalifikačnom predpokladom pre účasť v národnom finále bolo čo najlepšie absolvovanie vstupného testu. O to sa v základnom kole pokúsilo cez 200 záujemcov, postúpiť však mohlo iba desať najlepších. Na ne potom čakal celodenný program v podobe šiestich náročných disciplín. Celá súťaž je totiž koncipovaná tak, aby preskúmala predovšetkým všestrannosť vodičov.

Po rannom losovaní, kedy sa mená účastníkov finále kvôli objektivite hodnotenia ukryla za čísla, sa všetci rozišli k svojim prvým stanovištiam a celý deň sa potom na nich podľa pripraveného harmonogramu „točili“ a zbierali body. Finálové zápolení bolo hodnotené tak, že na každom stanovisku mohli súťažiaci získať určitý počet bodov. A aké disciplíny na nich čakali?

1. Jazda so súpravou v prevádzke: Spolu so školiteľom ekonomickej jazdy sa finalisti vydali s plne naloženou súpravou do bežnej prevádzky, aby počas približne 45-minútovej jazdy ukázali, akým spôsobom sa za volantom prejavujú. Skúsenému oku školiteľov táto doba stačila na to, aby rozpoznali kvality súťažiacich za volantom. Hodnotila sa nielen spotreba paliva, ale aj celkové ovládanie vozidla, predvídavosť, používanie prevádzkových bŕzd a podobne. Okrem objektívnych výstupov z palubného asistenta hodnotení jazdného štýlu vodiča DPA potom samotní školitelia pridávali alebo uberali body v rámci svojho subjektívneho hodnotenia.

2. Pohovor so zástupcami spoločnosti DAF: To bola trošku nenápadná, ale veľmi zaujímavá disciplína. Finalisti totiž museli v rozhovore s dvoma zástupcami spoločnosti DAF preukázať svoje komunikačné zručnosti, museli ukázať schopnosť obhájiť si svoje postoje a názory a tiež ukázať vzťah k značke DAF. Možno to niektorí nečakali, ale aj kultúrne vystupovanie a komunikačné zručnosti sa očakávajú od víťazov súťaže DAF International Driver Challenge. Vodič totiž nie je len tým, kto prevezie náklad z bodu A do bodu B, je predovšetkým reprezentantom svojho zamestnávateľa, svojej krajiny a vozidlá, ktoré vedie. Pravdaže, nebol to len prísny pohovor – naopak pre zástupcu spoločnosti DAF predstavoval taktiež príležitosť získať spätnú väzbu od koncových užívateľov vozidiel.

3. Znalostný test: Nielen komunikačné zručnosti, ale aj určitá znalosť značky a vozidiel DAF, rovnako ako napríklad orientácia v legislatíve boli predpokladom pre úspech v národnom finále. Akokoľvek je súťaž DAF Drivers Challenge otvorená aj pre vodičov iných značiek vozidiel, tu išlo o značku DAF a u finalistov sa dá očakávať vzťah k tejto značke.

4. Zdravotnícky test: Pod vedením tímu profesionálnych záchranárov na finalistov čakala klasická modelová situácia: Prídete k havárii osobného vozidla a za volantom nájdete bezvládneho vodiča. Súťažiaci museli krok po kroku ukázať, ako by si so situáciou poradili – od takých detailov, ako je napríklad to, že je potrebné najskôr zatiahnuť ručnú brzdu, vytiahnuť klíčky zapaľovania a rozblikať varovné osvetlenie, až po správne prevedenie masáže srdca. Tá sa vykonávala po vyslobodení figuranta z vozidla ďalej už na simulátore, ktorý neomylne ukázal akékoľvek nedostatky. Bolo vidieť, že pre všetkých účastníkov malo najmä toto stanovište aj veľký vzdelávací prínos. Doslova to vyjadril jeden z finalistov slovami: „Nech už dnes dopadnem akokoľvek, som veľmi rád, že som toto mohol absolvovať.“

5. Jazda zručnosti: Klasická disciplína, kde si predovšetkým nervozita začala vyberať svoju daň. Finalisti museli so súpravou ťahača a návesu prejsť v čo najkratšom čase trať tvorenú slalomom a následne úsekom, kde bolo nutné nacúvať „cez ruku“ do priestoru vymedzeného kužeľmi a zastaviť čo najbližšie zadným nárazníkom k rade kužeľov. To, čo všetci v prevádzke bravúrne zvládajú a ani nad tým nepremýšľajú, sa pre niektoré stalo vo finále orieškom. Nuž – aj psychická odolnosť musí patriť k atribútom tých najlepších.

6. Kontrola vozidla pred jazdou a pripojenie a odpojenie návesu: Táto opäť zdanlivo jednoduchá disciplína, predstavujúca pre všetky úplne rutinné úkony, bola pomerne veľkým sitom v bodovom hodnotení. Súťažilo sa vo dvojiciach a na finalistov čakali dve rozpojené súpravy. Oni potom museli pred zrakmi rozhodcov najprv vykonať kontrolu vozidla pred jazdou a odhaliť nedostatky typu nesvietiaca žiarovka, zanesený vzduchový filter, povolené viečko palivovej nádrže alebo nezaistený náklad v návesu. Následne mali za úlohu pripojiť náves, so súpravou popojet dopredu, zacúvať späť a náves opäť odpojiť.

A víťazom sa stáva…
Všetci súťažiaci bojovali srdnato a s plným nasadením, avšak reč bodového hodnotenia je neúprosná a víťaz mohol byť len jeden. Respektíve dva, pretože išlo o spoločné česko-slovenského finále.

S bodovým ziskom 387 z celkových 500 bodov sa tak českým víťazom stal Miroslav Svoboda zo spoločnosti LaDo Sped a so ziskom 370 bodov vyhral za Slovensko Vladimír Badinka zo spoločnosti TruckWay. Obaja víťazi postupujú do európskeho finále. Svoj skvelý výsledok komentovali takto:

Miroslav Svoboda: „Mám svoji práci rád a vím, že není tak jednoduchá, jak by se mohla zdát. Proto mám z vítězství velikou radost, jsem rád, že jsem mohl ukázat, že něco umím. Těším se, až své síly změřím se soupeři v mezinárodním finále.“

Vladimír Badinka: „Priznám sa, že som takýto výsledok nečakal. Prosto som na súťaži robil to, čo robím každý deň v svojej robote. Ale víťazstvo ma veľmi teší, som zvedavý, ako sa mi bude dariť v medzinárodnom finále.“

Bez ohľadu na bodové zisky a poradí patrí všetkým finalistom uznanie za skvelé výkony a športový prístup. Veľké uznanie si potom zaslúži celý organizačný tím, tvorený ako zástupcami spoločnosti DAF Trucks CZ, tak i školiteľmi vodičov jednotlivých dílerstiev DAF v Českej a Slovenskej republike.

Riaditeľ spoločnosti DAF Trucks CZ Luděk Šlajer k celej súťaži povedal: „Máme veliký respekt k řidičům nákladních vozidel, velmi dobře vnímáme, jak vysoké nároky na ně klade jejich profese. Právě proto jsme celou soutěž pojali jako všestrannou a také náročnou a patřičně prestižní. Velmi nás těší, jaký ohlas její první ročník u řidičů vyvolal, a to je pro nás příslibem do budoucna. Moc si vážíme toho, že jsou řidiči s našimi vozidly spokojeni a považují DAF za svoji srdeční značku. Chci všem finalistům poděkovat za účast ve finále a poblahopřát k dosaženým výkonům. Oběma vítězům gratuluji a přeji jim hodně štěstí v evropském finále soutěže.“

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close