Cestná doprava

Súhlasila so začatím obstarávania štyroch stavieb

Vláda SR dnes vyslovila súhlas so začatím obstarávania štyroch stavieb v rámci programu rozvoja cestnej infraštruktúry v roku 2008. Návrh na rokovanie kabinetu predložilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR, pretože na začatie obstarávania stavieb z kapitálových výdavkov, ktorých cena je vyššia ako 100 miliónov Sk (3,32 milióna eur) je potrebný súhlas kabinetu.
 

"Realizáciou stavby I/15 Domaša, teda rekonštrukciou vozovky, sa zlepšia dopravno-inžinierske podmienky, zvýši sa výkonnosť cestnej komunikácie, plynulosť a najmä bezpečnosť cestnej premávky," uvádza rezort v materiáli na margo stavby v hodnote 135,23 milióna Sk (4,49 milióna eur). Realizáciou stavby I/11 Čadca – obchvat za 331,9 milióna Sk (11,02 milióna eur), a to preložkou štátnej cesty I/11, sa rieši náhradná komunikácia za terajšiu cestu I/11 a vytvorí sa možnosť obchádzkovej trasy. V súčasnosti komunikácia prechádza centrálnou mestskou zónou.
Stavba I/59 Dolný Kubín – hranica okresu za 402 miliónov Sk (13,34 milióna eur), výstavba pruhu pre pomalé vozidlá, rieši modernizáciu úseku horského priechodu Vyšným Kubínom a sedlom Brestová. "Významom stavby je zlepšenie technických parametrov súčasnej cesty," vysvetľuje ministerstvo.
Stavbou prvej etapy cesty medzi Popradom a Kežmarkom za 1,3 miliardy Sk (43,15 milióna eur) sa podľa rezortu dopravy vyrieši nevyhovujúci prieťah mestskou časťou Matejovce, ktorú nová trasa obchádza po juhovýchodnej strane, ako aj úsek cesty I/67 po Veľkú Lomnicu, čím sa prispeje k väčšej plynulosti, bezpečnosti a hospodárnosti dopravy i k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov.
Financovanie uvedených stavieb bude zabezpečené v rámci limitu kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly MDPT na príslušný rozpočtový rok.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button