Cestná doprava

Štúrovo a Ostrihom spustili prvý cezhraničný bikesharing v Európe

Mesto Štúrovo spoločne s maďarským mestom Ostrihom vybudovalo prvý a v Európe zatiaľ jediný cezhraničný verejný systém požičovne bicyklov.

Nová forma verejnej dopravnej služby pozdĺž slovensko-maďarskej hranice prispeje k lepšiemu prepojeniu dvoch pohraničných miest a k zlepšeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej prepojenosti, skonštatoval primátor Štúrova Eugen Szabó. Obyvatelia a návštevníci Štúrova a Ostrihomu si môžu verejné bicykle vypožičiavať a používať na území obidvoch miest od začiatku februára tohto roka.

Verejný systém požičovne bicyklov s názvom Mária Valéria Bike spoločne realizovali mesto Štúrovo a mesto Ostrihom v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika–Maďarsko. Celkový rozpočet projektu predstavuje 921.155 eur.

V Štúrove a Ostrihome vzniklo 14 nových výpožičných staníc pre bicykle, šesť na slovenskej strane, osem na maďarskej. V systéme verejnej požičovne sa v dvoch mestách nachádza 60 klasických bicyklov a 45 bicyklov s elektrickým pohonom. Zároveň s novou investíciou bol obnovený aj existujúci systém požičovne bicyklov EBI v Ostrihome, ktorý sa vďaka tomu stal kompatibilným s novým systémom.

Spoločne vyvinutý systém umožňuje záujemcom v Štúrove i Ostrihome vypožičať si bicykel z ktorejkoľvek stojanovej stanice a taktiež ho do ktorejkoľvek stanice vrátiť. Stanice sú umiestnené v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní oboch miest. V Štúrove sa nachádzajú pri železničnej stanici, na Rákocziho ulici, Jesenského ulici, Petőfiho ulici, pri mestskom úrade a na križovatke ulíc Komenského a Nánaská.

Prečítajte si aj

Back to top button