Cestná doprava

Stavba rýchlostnej cesty R1 sa po zime rozbehla na plné obrátky

Po zimnom období stavbári zintenzívnili práce na výstave rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou.

Podľa slov Lenky Kubejovej zo spoločnosti Granvia Construction sa od druhej polovice marca výrazne zlepšili podmienky na stavebné práce. Vďaka otepleniu sa naplno rozbehli zemné práce vrátane rozsiahleho ukladania jednotlivých vrstiev asfaltu na všetkých úsekoch pri Nitre. Intenzívne pokračovala aj výstavba mostov. 
      
„Počas marca pracovalo na stavbe takmer 1300 pracovníkov, viac ako 320 dopravných prostriedkov a 230 strojov. Pokračovali zemné práce v podobe definitívneho svahovania násypov a tiež práce na odpočívadlách spolu s budovaním prípojok kanalizácie, vody a telefónnych sietí. Pri výstavbe mostov sa pracovalo v celom rozsahu činností, od spodných stavieb a nosných konštrukcií až po dokončovacie práce,“ uviedla Kubejová.
      
Na úseku Selenec – Beladice bolo ku koncu februára 2011 stavebne dokončených 32 objektov a rozpracovaných ďalších 53 objektov. Boli tu dokončené sanácie zosuvov a začalo sa s definitívnymi úpravami svahov spolu s vysievaním trávy tak, aby sa na jeseň zrealizovali ďalšie vegetačné úpravy.

Takmer na celom úseku sa začalo s ukladaním  mechanicky spevneného kameniva ako podkladu pre vrstvy asfaltu. V časti cesty R1 medzi Beladicami a Tekovskými Nemcami stavbári dokončili 37 stavebných objektov a rozpracovali ďalších 73 objektov. Rozsiahle práce prebiehali aj na severnom obchvate Banskej Bystrice, kde bolo ku koncu marca stavebne dokončených 149 a rozpracovaných ďalších 126 objektov.
 

Prečítajte si aj

Back to top button