Cestná doprava

Štátni tajomníci SR a MR rokovali o rozvoji prepojenia cestných ťahov

Otázky rozvoja prepojenia cestných ťahov medzi Slovenskom a Maďarskom boli hlavnou témou dnešného budapeštianskeho rokovania štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Milana Mojša so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva dopravy, informatiky a energetiky Lajosom Csepim.

Mojš pre TASR uviedol, že s maďarským partnerom prerokovali základného okruhy otázok riešenia obnovy ipeľských mostov, cestného prepojenia Košice–Miškovec, nového cestného mosta v Komárne a prepojenia sever-juh v alternatíve Šahy-Štúrovo. "Najbližšie k realizácii sú dva ipeľské mosty a na slovenskej strane cestné prepojenie R4 Košice-Milhošť. Ipeľské mosty sú na cestách, ktoré nie sú v pôsobnosti štátu, čiže je to záležitosť Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Veríme, že tieto žiadosti budú kladne vybavené a ešte v tomto roku sa bude môcť začať realizácia stavby," povedal Mojš. Pripomenul, že stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov sa uskutočnilo, žiaľ, až po piatich rokoch. "Možno sme mohli byť už o kúsok ďalej," dodal. Podľa Csepiho sa so slovenským partnerom zhodli na tom, že rozvoj infraštruktúry SR a Maďarska ako členských krajín Európskej únie (EÚ) sa musí diať zosúladene s prihliadnutím na záujmy oboch krajín. "S radosťou môžem povedať, že zo slovenskej strany som badal dobrú snahu a ochotu na spoluprácu," konštatoval a poznamenal, že vo viacerých oblastiach prebiehajú prípravné práce. "Dohodli sme sa na tom, že v druhej polovici roka pripravíme ministerské stretnutie. Vo všetkých témach, ktoré sa podarí dovtedy dotiahnuť do konečnej podoby, sa obaja ministri dohodnú a podľa našich nádejí aj podpíšu medzivládne dohody. Takýmito témami môže byť otázka diaľničného prepojenia medzi Košicami a Miškovcom – vyznačenie miesta, kde sa dve diaľnice stretnú, ale veľmi dôležitou je aj otázka ipeľských mostov. Pôvodne bolo na Ipli postavených 47 mostov, dnes z nich fungujú asi štyri. Oba štáty sa snažia tieto mosty dostať do takého stavu, aby celistvosť regiónu bola čo najskôr vrátená do pôvodnej podoby," uzavrel maďarský štátny tajomník.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button