Cestná doprava

Starý most zdvihnú o 1,5 metra, rekonštruovať ho možno dvojako

Bratislavský Starý most možno zrekonštruovať dvoma spôsobmi – buď sa skombinuje súčasná konštrukcia mosta s novým materiálom, alebo ju nahradia kompletne novou.

Rozdiel medzi nimi je životnosť 60 až 70 rokov a približne štyri milióny eur. Ako povedal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD) na pondelkovej (19. marca) verejnej prezentácii projektu, most zároveň zvýšia o 1,5 metra. Je to požiadavka Európskej komisie (EK). 
      
Starý most dá mesto dole z pilierov a konštrukciu počas prestavby umiestni v prístave. Podľa prvej alternatívy by stavebník pôvodnú železnú konštrukciu nahradil novými prvkami do tej miery, do akej si to vyžaduje stav mosta. „Tá z roku 1945 či 1946 je opotrebovaná a dá sa z nej použiť podľa odhadu projektantov asi 30 percent,“ odôvodnil Ftáčnik. Pylóny mosta by sa zároveň zvýšili o 1,5 metra tak, aby pod neho vedeli prechádzať lode rovnako ako popod Nový most. Takáto prestavba mesto vyjde na 28 miliónov eur a odhaduje sa, že vydrží 30 až 40 rokov.
      
Druhá alternatíva počíta s väčším rozsahom rekonštrukcie. „To, čo by zostalo zo Starého mosta, by boli pamiatkovo chránené mýtne domčeky a piliere, aj to nie všetky,“ vysvetli primátor. Niektoré sú totiž v takom stave, že pamiatkovo chránené neboli. „Máme tri piliere, ktoré stoja vo vode a údajne spôsobujú to, že v čase vysokej vody je hladina Dunaja zhruba o meter vyššia,“ uviedol Ftáčnik.

Dva preto pôjdu preč a pribudne jeden nový. Mesto tak zároveň splní ďalšiu požiadavku EK na rozšírenie plavebného gabaritu. Po takejto prestavbe zároveň most zo statického hľadiska unesie viac. Lávky po oboch stranách by tak mohli byť široké 4,5 metra. „Vznikol by skutočne promenádny most,“ poznamenal primátor. Po tejto prestavbe by mala rekonštrukcia vydržať asi sto rokov a stála by 32 miliónov eur. 
      
V oboch prípadoch sa však mesto do sumy vyčlenenej z Európskej únie zmestí. Na celú prvú etapu nosného dopravného systému žiada 80 miliónov eur. Podľa štátnej expertízy by sa však rozpočet mohol vojsť do sumy 71 miliónov eur. „Sľubujeme si aj zníženie nákladov pri súťažiach. Je výhodné nečerpať peniaze, ktoré je možné ušetriť,“ podotkol Ftáčnik. O tom, ktorú z možností nakoniec mesto uplatní, rozhodnú bratislavskí poslanci 29. marca. Mostová konštrukcia však nebude vyzerať inak ako dosiaľ.
      
Stavebné povolenie pre Starý most bolo vydané 9. marca. Keď nadobudne právoplatnosť, stavebníka Metro, a.s., nahradí mesto Bratislava. „Lebo ono je prijímateľom peňazí,“ dodal primátor. Územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v minulom roku, umiestňuje koľaje na Starý most ako dočasnú stavbu. „My si myslíme, že má byť trvalá a našli sme cestu, ako to urobiť. Ale nebudeme meniť územný plán.“
      
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok mesto predloží koncom marca. Následne bude ministerstvo dopravy posudzovať, či žiadosť zodpovedá tým cieľom, ktoré nastavil Operačný program Doprava. V júni by sa mala spustiť aj súťaž na zhotoviteľa, kedy mesto urobí medzinárodný tender. Ako dodal Ftáčnik, keďže výsledok tendra sa dá očakávať v októbri, reálne práce na moste sa začnú najskôr v novembri. Obdobie na výstavbu odhadol na 24 mesiacov s rezervou do polovice roku 2015. Dovtedy totiž môže mesto predložiť Európskej komisii poslednú faktúru.
 

Prečítajte si aj

Back to top button