Cestná doprava

SSC chce opraviť cesty 1. triedy v Trnave a Nitre

Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu 146,3 kilometrov ciest 1. triedy v trnavskom a nitrianskom regióne za predpokladanú cenu 33,56 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu 146,3 kilometrov ciest 1. triedy v trnavskom a nitrianskom regióne za predpokladanú cenu 33,56 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavebné práce sú naplánované na štrnásť mesiacov a financované budú z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava. Firmy môžu v tendri na stavebné práce predkladať svoje ponuky do 11. októbra a v rovnaký deň je plánované aj ich otváranie, pričom o súťažné podklady je možné požiadať do 21. septembra.

Ponuky budú viazané minimálne do 31. marca 2012. Jednou z podmienok účasti je dosiahnutie celkového obratu najmenej 3 mil. eur bez dane z rekonštrukcie a výstavby ciest a diaľnic za predchádzajúce tri roky. Uchádzači zároveň musia predložiť zoznam stavebných prác na cestách a diaľniciach uskutočnených v predošlých piatich rokoch. Podmienkou je, aby vykonali minimálne štyri zákazky so zmluvnou cenou najmenej 10 mil. eur bez dane.

Tender je zameraný na elimináciu bezpečnostných rizík na hlavných cestách v oboch spomínaných regiónoch. Zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách má umožniť popri výmene povrchu ciest položenie nového štruktúrovaného plastového vodorovného značenia, osadenie meračov rýchlosti a teplôt ako aj meteostaníc. Súčasťou prác bude aj vybudovanie premenlivého dopravného značenia, cestných gombíkov, dopravných zrkadiel, plašičov zveri a tiež zvislého dopravného značenia podľa najnovších predpisov. Pribudnú zvodidlá, smerové koly a zlepší sa vodný režim ciest. 

Slovenská správa ciest v tejto súvislosti začala aj verejnú súťaž na stavebno-technický dozor pri prácach na cestách 1. triedy v trnavskom a nitrianskom regióne. Odhadovaná cena za poskytovanie týchto služieb počas sedemnástich mesiacov je 167,8 tis. Eur bez dane. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 10. októbra, o súťažné podklady treba požiadať do 20. septembra.

Ponuky budú viazané minimálne 120 dní od uplynutia lehoty na ich predkladanie. Požadovaný ročný obrat z týchto služieb za posledné tri roky je minimálne 300 tis. eur. Uchádzači majú preukázať, že úspešne ukončili poskytovanie služieb aspoň na dvoch stavbách pri výstavbe a rekonštrukcii ciest a diaľnic s minimálnou hodnotou 30 mil. eur .
 

Prečítajte si aj

Back to top button