Cestná doprava

Spoločnosť Eurobus chce vstúpiť do košickej MHD

Záujem o vstup do systému mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach prejavila košická spoločnosť Eurobus, ktorá prevádzkuje prímestskú i diaľkovú autobusovú dopravu.

Spoločnosť už podala v polovici novembra návrh na udelenie dopravnej licencie mestu Košice ako správnemu orgánu a začalo sa správne konanie. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Eurobusu Ľubomíra Geršiho by v prípade pozitívneho výsledku mohli tri nové autobusové linky Eurobusu už začiatkom budúceho roka pomôcť košickej MHD na najexponovanejších trasách z veľkých sídlisk do mesta a na železničné stanice. Na tieto linky chce Eurobus využiť 16 nových nízkopodlažných autobusov a najazdiť približne 570.000 kilometrov ročne. Podľa Geršiho by to bol aj jeden z prvých krokov v realizácii dlhodobého projektu Košickej regionálnej integrovanej dopravy KORID s cieľom efektívne využiť a integrovať všetky druhy dopravy. Predbežné rokovania so starostami dotknutých mestských častí, ako sú Ťahanovce, Dargovských hrdinov, či Košického vládneho programu, dopadli veľmi sľubne. Čo sa týka Dopravného podniku mesta Košice, ten si podľa Geršiho vyhradil ešte istý čas na vyjadrenie sa k novému systému. "Naším cieľom nie je konkurovať dopravnému podniku, ale viac-menej vylepšiť dopravnú situáciu v meste Košice k spokojnosti cestujúcej verejnosti," uviedol Gerši. Podľa primátora Košíc Františka Knapíka je ponuka Eurobusu "veľmi vážna", najmä v situácii, keď stav a veková štruktúra prostriedkov košickej  MHD nie sú veľmi dobré. "Mesto bude zvažovať, aby našlo taký spôsob, ktorý nebude znevýhodňovať MHD, ale umožní skvalitňovať prepravné podmienky pre cestujúcu verejnosť", dodal Knapík. Prvé rokovania o licencii pre Eurobus sa už konali začiatkom decembra. Podľa informácii z Magistrátu mesta Košice musí prepravca na vydanie licencie splniť podmienky stanovené zákonom a podmienky pre zriadenie autobusovej linky. Po ich splnení je reálnym termínom ich spustenia 2. január 2009. Žiadateľ o licenciu zatiaľ nežiada úhradu strát za výkony vo verejnom záujme a mesto v tomto štádiu ani neobjednáva výkony u tohto prepravcu. Eurobus okrem prímestskej a diaľkovej dopravy už zabezpečuje MHD v Spišskej Novej Vsi, kde má nasadených 23 autobusov a v menšej miere aj v Rožňave.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button