Cestná doprava

Slovensko a Maďarsko spoja dva nové mosty cez rieku Ipeľ

Na juhu Slovenska vyrastú dva nové mosty cez rieku Ipeľ.

Jeden z nich bude stáť medzi slovenskou obcou Chľaba a maďarskou dedinou Ipolydamásd a druhý medzi Pastovcami a Vámosmikolou na maďarskej strane. Obe premostenia sa budú stavať predovšetkým z financií Európskej únie, desiatimi percentami sa na nákladoch bude podieľať aj Slovenská republika a piatimi Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Dohody o výstavbe mostov podpísali vlády Slovenska a Maďarska ešte vo februári. Zastupiteľstvo NSK odsúhlasilo zmluvy o ich vykonaní, spolu so zmluvami a prekládke inžinierskych sietí. 
      
Podľa predsedu NSK Milana Belicu budú oba mosty pre slovenské i maďarské regióny prínosom. Ako dodal, príprava ich výstavby však mohla byť rýchlejšia. „My sme už vyjadrili obavy z toho, že ten proces je veľmi pomalý. Manažovanie peňažných tokov však nebolo na našej, ale maďarskej strane. Treba povedať, že naši starostovia na území Slovenska sa snažili tieto práce urýchliť. My sme tiež urobili kroky, čo sa týka usporiadania pôdy pod prístupovými cestami k týmto mostom. Až nedávno, keď zasadla medzivládna komisia, došlo ku konkrétnym rokovaniam, ktoré by mali viesť aj ku konkrétnemu výsledku,“ skonštatoval Belica.
      
Výstavba mostov cez rieku Ipeľ bude financovaná z prostriedkov určených na programové obdobie rokov 2007-2013. Podľa Belicu sa tak s ich stavbou začína na poslednú chvíľu. „Chytáme pomaly býka za chvost. Lebo to sú tie peniaze, ktoré už prakticky mali byť uvoľnené a možnože už tie mosty mohli stáť, keby sa bolo postupovalo trošku dynamickejšie. Ja predpokladám, že sa práce začnú veľmi rýchlo. My sme neboli prekážkou, ale až doteraz sa čakalo na medzivládnu dohodu, aby sa jasne povedalo, že kedy, ako a za koľko sa bude stavať,“ dodal Belica.
 

Prečítajte si aj

Back to top button