Cestná doprava

Slovakpass podal ďalšiu námietku voči tendru na mýto

Konzorcium Slovakpass podalo vo štvrtok 30. októbra námietku na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo veci doteraz neukončeného tendra na elektronický výber mýta. Namieta v nej voči zloženiu hodnotiacej komisie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), pričom požaduje zrušiť všetky jej doterajšie rozhodnutia a zriadiť novú komisiu.
      

"Navrhovateľ namieta zriadenie komisie, nakoľko žiadny z členov komisie oprávnený vyhodnocovať predložené ponuky nemá odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky," zdôvodňuje Slovakpass v texte námietky, ktorú TASR poskytli zástupcovia konzorcia. Z tohto dôvodu nebola komisia podľa neho spôsobilá na vyhodnocovanie predložených ponúk a ďalšie rozhodnutia v tendri na elektronické mýto. V tejto súvislosti pritom Slovakpass 20. októbra podal na NDS žiadosť o nápravu, ktorú však diaľničná spoločnosť zamietla.
Slovakpass teraz navrhuje, aby ÚVO nariadil NDS nastoliť riadny právny stav a zriadiť novú komisiu, ktorej členovia budú oprávnení vyhodnocovať predložené ponuky, budú mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. "Navrhovateľ zároveň navrhuje, aby takto riadne zriadená komisia potom opätovne vyhodnocovala predložené ponuky," konštatuje Slovakpass. Do samotného rozhodnutia o námietke by mal pritom úrad vydať predbežné opatrenie, ktorým by pozastavil ukončenie procesu verejného obstarávania na komplexnú službu elektronického výberu mýta.
Slovakpass je jeden z troch uchádzačov, ktorí boli vylúčení v užšom kole výberu tohto tendra. Ďalšími boli konzorciá ToSy a Kapsch. V doteraz neukončenom verejnom obstarávaní tak ostal len neoficiálny víťaz súťaže, konzorcium SanToll. Vylúčení uchádzači s priebehom tendra nesúhlasia a voči postupu NDS podali už vlani a v tomto roku asi desať námietok.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button