Cestná doprava

SkyToll spustil v ČR mýto za 16 dní

Advertisement

Iba 16 dní potrebovali spoločnosti SkyToll a Siemens na to, aby pripravili a úspešne otestovali pilotný projekt na spoplatnenie celkovo 252,2 km vybraných ciest I., II. a III. triedy v Českej republike.

Satelitná technológia umožnila požadovanú infraštruktúru spoplatniť za rekordne krátky čas s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Výhodou riešenia je jeho interoperabilita medzi Českou republikou a Slovenskom, ako aj možnosť rozšírenia do ďalších krajín. To umožňuje mať iba jednu palubnú jednotku pri cestách do zahraničia.

Prípravné práce na projekte sa začali 15. novembra 2010. Vzhľadom na to, že české ministerstvo dopravy prejavilo záujem o spoplatnenie ciest I., II. a III. triedy, pilotný test pokryl 196,7 km diaľnic, 22,3 km ciest I. triedy, 22,5 km ciest II. triedy a 10,7 km ciest III. triedy. Jednotlivé typy ciest boli ohraničené križovatkami a príslušné úseky boli zanesené do digitálnej mapy, takzvaného GEO modelu, podľa mýtneho algoritmu. Priemerná dĺžka úseku na cestách nižších tried bola 0,98 km, čo spĺňa požiadavku dopravcov na spravodlivý výber mýta. 

Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti SkyToll Mateja Okáliho pilotný projekt potvrdil, že satelitná technológia je jediným efektívnym spôsobom spoplatňovania ciest nižších kategórií, a to nielen v Českej republike. Toto riešenie je najvhodnejšie nielen po stránke technickej, ale hlavne finančnej a časovej. Čím skôr Ministerstvo dopravy Českej republiky vypíše tender na spoplatnenie ciest nižších kategórií, tým skôr začnú cesty na seba zarábať. Palubná jednotka, ktorú slovenský satelitný mýtny systém využíva, dokáže pracovať v mikrovlnnom aj satelitnom prostredí, takže by dopravcovia pri prejazde Európou mohli v budúcnosti používať iba jednu jedinú jednotku.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button