Cestná doprava

Scania školila svojich inštruktorov

Bratislava, 9. jún 2008 – Stredisko Donovaly neďaleko Banskej Bystrice sa stalo koncom apríla miestom školenia inštruktorov Scania z regiónov Slovenska a Česka. Okrem prehlbovania teoretických poznatkov si mali možnosť overiť aj svoje praktické zručnosti v náročnom teréne.

Inštruktori Scania sú profesionálni vodiči ovládajúci zásady bezpečnej a efektívnej jazdy nákladného vozidla. Priamo v dealerských strediskách Scania poskytujú školenia vodičom, a to nielen pri kúpe vozidla, ale aj na požiadanie počas jeho prevádzky. Scania na tento rok pripravila špeciálny bonus – ku každému novozakúpenému vozidlu dostane zákazník inštruktáž ekonomickej jazdy zdarma. Táto časť inštruktáže je súčasťou komplexného školenia, ktoré zahŕňa aj úvodné zoznámenie sa s vozidlom a inštruktáž defenzívnej jazdy. Profesionálny, cielený a osobný prístup inštruktorov zvyšuje pridanú hodnotu, ktorú vyškolený, skúsený vodič majiteľovi auta prináša. Nižšia spotreba paliva, menej opráv, dlhšia prevádzkyschopnosť, ohľaduplnejšie zaobchádzanie – aj tieto atribúty zvyšujú zostatkovú hodnotu vozidla, ktorého trénovaný vodič jazdí navyše bezpečnejšie.
 
Profesionalita inštruktorov Scania spočíva aj v tom, že na sebe neustále pracujú, získavajú nové technické vedomosti, ako i skúsenosti od svojich kolegov. Školenie na Donovaloch bolo jednou z príležitostí sa vo svojej práci zdokonaliť. Okrem teoretických prednášok, v rámci ktorých sa oboznámili s kompletnými produktovými novinkami ohľadom motorov, prevodoviek a nových technológií, absolvovali jazdy v okolí Donovál s dvoma plne naloženými súpravami.
 
„S inštruktormi Scania sa pravidelne stretávame priamo v ich strediskách, kde sa zaoberáme riešením každodenných záležitostí, hodnotíme situáciu v ich regiónoch a informujeme o zmenách, či novinkách“, hovorí Irenej Štalmach, šéf inštruktor Scania CER. „Školenie na Donovaloch je však odlišné vo viacerých smeroch, terén je tu mimoriadne náročný ako pre vodiča, tak i pre vozidlo. Je to pre nich výzva i možnosť dokázať svoje praktické zručnosti. Musia zo seba vydať všetko, prekonávajú 12%-né stúpanie i klesanie, teoretické vedomosti neraz nestačia“, pokračuje Irenej Štalmach a dodáva: „Ale to nie je všetko. Takéto školenia by sme chceli v budúcnosti organizovať aj so stavebnými vozidlami v extémne náročných terénoch“.

Zdroj: TS Scania

Prečítajte si aj

Back to top button