Cestná doprava

Scania prezentovala prehľad svojho hospodárenia za január až jún 2019

Zhrnutie prvých šiestich mesiacov roka 2019 ukázalo, že prevádzkové výnosy vzrástli o 36 percent na 9 444 mil. SEK (6 950), čisté tržby sa zvýšili o 17 percent na 77 271 mil. SEK (66 228) a peňažný tok v segmente vozidiel a služieb predstavoval 3 638 mil. SEK (-1 100).

Komentár Henrika Henriksson, prezidenta a generálneho riaditeľa
„V prvých šiestich mesiacoch roku 2019 spoločnosť Scania zvýšila čisté tržby na rekordných 77,3 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 17 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zisk vzrástol na nové historické maximum 9 444 miliónov SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu 12,2 percenta. K vyššiemu zisku pozitívne prispel vyšší objem predaných vozidiel a služieb, menové efekty a priaznivejší trhový mix.

Postupné vyraďovanie dvojitých produktových radov takisto zlepšilo nákladovú situáciu vo výrobe, hoci niektoré zvýšené náklady stále pretrvávajú v súvislosti s novou generáciou nákladných vozidiel a spracovávaním nevybavených dodávok zákazníkom vplyvom predchádzajúcich narušenia distribučného toku.

Zavedené opatrenia pre normalizáciu úrovne nákladov preto zostávajú aj naďalej v platnosti a globálny výrobný systém sa prispôsobuje normálnej situácii. Dopyt po nákladných vozidlách v Európe je stále silný. V Latinskej Amerike sa trend dopytu odvíja od pokračujúceho oživenia ekonomiky v Brazílii. Dopyt v Eurázii bol negatívne ovplyvnený spomalením v Rusku. V Ázii klesol počet objednávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom najmä na Blízkom východe. Dopyt po autobusoch a autokaroch sa spomalil kvôli nižšiemu počtu prijatých objednávok na Strednom východe. V segmente motorov dopyt v porovnaní s predchádzajúcim rokom taktiež mierne klesol.

V rámci vozidlových parkov zákazníkov stále existuje vysoké využitie kapacít a príjmy z poskytovania služieb dosiahli v prvej polovici roka 2019 rekordnú výšku 14,3 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 9 percent. Segment finančných služieb si udržal svoj trend zvyšujúcej sa ziskovosti a vykázal prevádzkové výnosy 737 miliónov SEK.

S podielom na európskom trhu presahujúcom 19,4 percenta sa spoločnosť Scania ujíma vedenia v štatistikách registrácie nákladných vozidiel nad 16 ton v prvej polovici roka 2019. Úspech možno pripísať najmä dobrému prijatiu novej generácie nákladných vozidiel Scania zo strany zákazníkov. Spoločnosť Scania ponúka zákazníkom jasné výhody a v priebehu roka dostalo nákladné vozidlo R 450 spoločnosti Scania prestížne ocenenie Green Truck Award 2019 ako najúspornejšie a najekologickejšie úžitkové vozidlo vo svojej triede. Vďaka tomu získala spoločnosť Scania toto ocenenie už tretí rok po sebe.“

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close