Cestná doprava

Rezort dopravy počíta s odškodnením pri stavbe diaľnic

Podľa rezortu dopravy je predčasné vyjadrovať sa ako a kedy bude štát odškodňovať vlastníkov, poškodených uplatnením tzv. vyvlastňovacieho zákona pri príprave výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

Ministerstvo dopravy uvažuje o odškodnení vlastníkov nehnuteľností, ktorí boli poškodení uplatnením takzvaného vyvlastňovacieho zákona pri príprave výstavby diaľnic a rýchlostných ciest z roku 2007. Zatiaľ však považuje za predčasné vyjadrovať sa k tomu, ako a kedy bude štát odškodňovať. „Rozhodne s tým však počítame,“ informoval v pondelok agentúru SITA hovorca ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Krajčovič s tým, že zatiaľ je predčasné hovoriť aj o možných nákladoch na odškodnenie.

Ústavný súd SR zverejnil nález o rozpore zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá s Ústavou SR 21. júla na svojom portáli.„Teda po tom, ako bolo Ústavnému súdu SR doručené potvrdenie o prevzatí rozhodnutia účastníkmi konania,“ uviedla v pondelok hovorkyňa Ústavného súdu SR Anna Pančurová. Ústavný súd rozhodol o rozpore spomínaného zákona s ústavou ešte 26. januára tohto roka. „Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom doručenia rozhodnutia účastníkom konania, teda 14. júla 2011,“ dodala Pančurová. 

Ministerstvo dopravy v súčasnosti skúma dopady a dôsledky nálezu a po ich vyhodnotení pripraví opatrenia z neho vyplývajúce. „Nález Ústavného súdu k zákonu o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe ciest a diaľnic zatiaľ nebol zverejnený v Zbierke zákonov. Zatiaľ bol zverejnený len na webovej stránke Ústavného súdu SR, no platnosť nadobúda až zverejnením v Zbierke zákonov,“ uviedol ďalej Krajčovič. 

V parlamente sa v súčasnosti nachádza v druhom čítaní poslanecká novela vyvlastňovacieho zákona. Poslanci by mali o nej rokovať na septembrovej schôdzi, pričom určené výbory k návrhu novely neprijali uznesenie pre nedostatok hlasov. 

Zákon, ktorý predchádzajúci parlament schválil 11. decembra 2007, je podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou i medzinárodnými dohovormi. Umožňoval totiž vznik situácie, keď vlastníci nemôžu svoj majetok de facto užívať. Zákon zároveň vytvára neprimeraný tlak na všetkých vlastníkov a porušuje aj právo na pokojné užívanie vlastníctva. Parlament je povinný protiústavné časti zákona upraviť a dať do súladu s ústavou. Ak by tak nespravil, ustanovenia stratia platnosť do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia. 

Plénum Ústavného súdu SR prijalo rozhodnutie veľkou väčšinou – za bolo jedenásť sudcov, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková a sudca Milan Ľalík mali odlišné stanovisko. So žiadosťou o preskúmanie ústavnosti niektorých stavieb diaľnic a ciest a zákona o katastri sa na Ústavný súd SR obrátila 10. januára 2008 skupina 36 v tom čase opozičných poslancov parlamentu zastúpená Danielom Lipšicom (KDH).
 

Prečítajte si aj

Back to top button