Cestná doprava

Prvé skúsenosti s asfaltovou zmesou VIAPHONE ®

S praktickými skúsenosťami s asfaltovou zmesou s nízkou hlučnosťou VIAPHONE®, ktorú vyvinula spoločnosť Eurovia vo Francúzsku začala EUROVIA CS, a.s.

V Prahe túto zmes zatiaľ spoločnosť EUROVIA položila na pokusnom úseku v Prahe Horných Počernicích, na ceste III/22222 pri obci Hájek pri Karlových Varoch, v Sliezskej ulici v Prahe, na ceste II/324 medzi Starým hradiskom a Pardubicami a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia ulici 5. mája v Prahe (severojužnej magistrála).

Po následnom meraní hluku v miestach, kde je tento povrch, sa ukázalo, že VIAPHONE® skutočne výrazne znižuje hlučnosť cestnej premávky. Hluk spôsobený pneumatikami vozidiel na hrubom povrchu vozovky je znížený vďaka jemnozrnnosti zmesi. Vlákna napustené asfaltom totiž pôsobia ako“ tlmič hluku „. VIAPHONE® je zároveň, oproti drenážnemu asfaltu, menej náchylný k zaneseniu. Svojimi vlastnosťami je teda veľmi vhodný pre výstavbu mestských a prímestských komunikácií a údržbu mestských ulíc, prejazdov a kruhových križovatiek či prímestských a príjazdových komunikácií.

VIAPHONE® je asfaltová zmes zrnitosti 0/8 mm a vysokým obsahom hrubého kameniva. Všeobecne sa ako spojivo používa cestný asfalt s prídavkom organických vlákien.  Relatívne vysoký obsah spojiva zlepšuje spracovateľnosť zmesi VIAPHONE® a uľahčuje pokládku. Okrem podstatného zníženia hluku od pneumatík tiež zmesi VIAPHONE® výrazne zvyšuje bezpečnosť jazdy – majú veľmi dobré protišmykové vlastnosti.
Asfaltový betón VIAPHONE®  je určený pre veľmi tenké vrstvy a pokladá sa v hrúbke 20 – 30 mm. Ak je podklad príliš nerovný, najprv sa musí vykonať jeho vyrovnanie. VIAPHONE®  má veľmi zaujímavú, homogénnu štruktúru povrchu. Jeho malá hrúbka eliminuje potrebu výškových úprav prvkov inžinierskych sietí vo vozovke a obmedzuje problémy s napojením.

Prečítajte si aj

Back to top button